จัดอบรมภายในองค์กร (In-House Training)

รับจัดอบรม ทุกคอร์ส โดยวิทยากรของเรา ในองค์กรของท่านเอง ตามเนื้อหาที่ประยุกต์ให้เหมาะกับองค์กรของท่าน

รับจัดอบรมในสถานที่ คอร์ส ตลาดปัญญา

business

online marketing

tutor2

course_free

ต้องการจัดอบรมภายในองค์กร

สนใจคอร์สในตลาดปัญญา แต่ต้องการจัดอบรมให้พนักงานหรือผู้บริหารของท่าน โดยจัด ณ สถานที่ภายในองค์กรของท่าน วิทยากรของเรายินดีให้บริการ ปรับหลักสูตรเนื้อหาให้เข้ากับองค์กรของท่าน และจัดสอนตามวัน-เวลาที่ตกลงกัน

กรอกแบบฟอร์มเพื่อแจ้งความจำนง และบอกข้อมูลคร่าวๆ เราจะรีบติดต่อกลับไปโดยเร็ว

  ชื่อของคุณ (ต้องการ)

  อีเมล์ของคุณ (ต้องการ)

  เบอร์โทร.ติดต่อ (ต้องการ)

  ข้อความ เช่น รายละเอียดเกี่ยวกับองค์กรของท่าน สนใจเนื้อหาคอร์สใด หรือผู้สอนท่านใด จำนวนผู้เรียน ช่วงเวลาที่ต้องการให้จัดอบรม


  online

  • สะดวกสบาย ไม่ต้องเดินทาง เราไปสอนท่านถึงที่
  • ปรับหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการได้
  • เรียนในคลาส สามารถสอบถามได้ วิทยากรของเราใส่ใจผู้เรียนของท่านเป็นรายบุคคล
  • ประหยัดกว่า เพราะเป็นการเรียนรวม


  เพียงท่านแจ้งให้เราทราบว่าผู้เรียนในองค์กรของท่านเป็นใคร มีจุดประสงค์อย่างไร วิทยากรของเราสามารถปรับเนื้อหาหลักสูตรให้เข้ากับผู้เรียน และเป้าประสงค์ของการเรียน รวมทั้งระยะเวลาในการจัดอบรม เพื่อให้เหมาะสม คุ้มค่ากับองค์กรของท่าน


  • ท่านจะมั่นใจได้ว่าผู้เรียนของท่านได้รับความรู้เต็มเม็ดเต็มหน่วย
  • ซักถามวิทยากรของเราได้อย่างละเอียด เป็นกันเอง ได้ความรู้เต็มๆ
  • เรียนเป็นกลุ่ม ประหยัดเงิน ประหยัดเวลา ไม่เสียเวลาเดินทาง ไม่ต้องลางาน

  Courses

  Logo โลโก้ ตลาดปัญญาCopyright © 2014-2021 บริษัท โค้ช มาร์เก็ตติ้ง จำกัด All rights reserved ห้ามคัดลอก เลียนแบบ ทำซ้ำ ดัดแปลง ซึ่งรูปแบบและเนื้อหาทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์นี้