เขียนได้ ใช้เป็น เรียนภาษาอังกฤษเริ่มต้นจากพื้นฐาน 2

คอร์สออนไลน์ สอนพื้นฐานภาษาอังกฤษ หลักไวยากรณ์ ให้คุณสามารถนำไปปรับใช้ได้

0 STUDENTS ENROLLED

  เขียนได้ ใช้เป็น เรียนภาษาอังกฤษเริ่มต้นจากพื้นฐาน 2 คอร์สนี้เป็นภาคต่อของคอร์ส “เขียนได้ ใช้เป็น เรียนภาษาอังกฤษเริ่มต้นจากพื้นฐาน” ซึ่งเป็นบทเรียนที่ฝึกเรียงประโยคภาษาอังกฤษโดยเรียนรู้แกรมม่าพื้นฐานที่สำคัญเอาไว้อย่างอัดแน่นแต่ง่ายต่อการเข้าใจ และในคอร์สนี้ก็จะสอนแกรมม่าเพื่อการสื่อสารที่มีความ advanced มากขึ้น

  หลังจากจบคอร์สคุณจะสามารถ:

  1. เข้าใจการใช้กริยา นาม และส่วนขยายอื่นๆ ในประโยคภาษาอังกฤษ
  2. สร้างประโยคภาษาอังกฤษอย่างง่ายได้
  3. ใช้แกรมม่าเกี่ยวกับการเวลาได้ถูกต้อง

  ผู้เรียนต้องสามารถเรียงประโยคภาษาอังกฤษง่ายๆ ได้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

  เนื้อหาหลักสูตร

  ข้อตกลงเกี่ยวกับลิขสิทธิ์และการใช้งาน 00:00:00
  แนะนำคอร์สเรียน FREE 00:00:49
  1. การบอกเงื่อนไข ถ้า….. (If-caluse) 00:21:44
  2. การสร้างคำถามด้วยการใช้ Question tag 00:19:31
  3. การพูดว่า ..มี (Have/ Has/ Have got/ Has got/ There is/ There are/ There have/ There has) 00:21:15
  4. การเปรียบเทียบสิ่งต่างๆ (Comparison) 00:34:59
  5. คำบอกปริมาณ (Much/ Many/ A lot of/ lots of/ some/ any/ little/ a little/ few/ a few) 00:21:41
  6. คำสรรพนามที่ไม่เจาะจง (Indefinite pronouns) FREE 00:12:44
  7. การใช้ This/That/These/Those 00:13:14
  8. การใช้ used to/ v. to be +getting used to/ v. to be + used to ใช้ต่างกันยังไง? 00:12:04
  9. ศัพท์ที่ความหมายเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกัน 00:09:20

  ความเห็น

  คลิก..เพื่อดูรายละเอียด
  Logo โลโก้ ตลาดปัญญาCopyright © 2014-2021 บริษัท โค้ช มาร์เก็ตติ้ง จำกัด All rights reserved ห้ามคัดลอก เลียนแบบ ทำซ้ำ ดัดแปลง ซึ่งรูปแบบและเนื้อหาทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์นี้
  คอร์สไหน..
  จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณ?