คอร์สที่สอนข้อมูลพื้นฐาน

ช่ือ

รัชตา ซึ้งสุนทร

ความเชี่ยวชาญ

Multi-media

ประวัติและผลงาน

ปริญญาโท สาขาวิศกรรมคอมพิวเตอร์ ภาคภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มีประสบการณ์การทำงานในบริษัทต่างชาติมากว่าสิบปี
มีความเชี่ยวชาญด้านการนำเสนองาน ทั้งโดยการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
มีผลงานแปล และผลงานหนังสือส่วนตัวกว่า 20 ปก
แอนิเมเตอร์ ระดับโปร 5 ดาวในเว็บไซต์ ฟาสต์เวิร์ค

Logo โลโก้ ตลาดปัญญาCopyright © 2014-2021 บริษัท โค้ช มาร์เก็ตติ้ง จำกัด All rights reserved ห้ามคัดลอก เลียนแบบ ทำซ้ำ ดัดแปลง ซึ่งรูปแบบและเนื้อหาทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์นี้