คอร์สที่สอนข้อมูลพื้นฐาน

ช่ือ

Pattarapan

ความเชี่ยวชาญ

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ประวัติและผลงาน

การศึกษา

– ปริญญาโท   การบริหารงานก่อสร้าง
– ปริญญาตรี  เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม

ประกอบวิชาชีพ

– ผู้ประกอบวิชาชีพสถาปนิก ระดับสามัญสถาปนิก เลขทะเบียน ส-สถ.3444
– ผู้ประกอบวิชาชีพผู้ตรวจสอบอาคาร เลขทะเบียน บ. 0377/2550
– ผู้ช่วยผู้ชำนาญการการจัดการพลังงาน  พ.ศ. 2550

หน้าที่การงานปัจจุบัน

– ประกอบกิจการธุรกิจรับออกแบบพร้อมสร้าง ในนาม บจก. เจนโปร กรุ๊ป
– สถาปนิกที่ปรึกษาหลายบริษัท
– ผู้ตรวจสอบอาคารตามกฎหมาย
– รองนายกสมาคมภาคีวิศวกรพิเศษ
– กรรมการสมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร วาระ 7

Logo โลโก้ ตลาดปัญญาCopyright © 2014-2021 บริษัท โค้ช มาร์เก็ตติ้ง จำกัด All rights reserved ห้ามคัดลอก เลียนแบบ ทำซ้ำ ดัดแปลง ซึ่งรูปแบบและเนื้อหาทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์นี้