คอร์สที่สอนข้อมูลพื้นฐาน

ช่ือ

สุพัตรา

ความเชี่ยวชาญ

พิสูจน์หลักฐาน

ประวัติและผลงาน

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโทสาขาฟิสิกส์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ได้รับทุน ก.พ. ให้ไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์ ประเทศญี่ปุ่น
เป็นข้าราชการตำรวจพิสูจน์หลักฐานทำหน้าที่หาสาเหตุร่องรอยเฉี่ยวชนและตรวจรถตัดต่อ
มีประสบการณ์ตรงซื้อขายรถยนต์มือสอง โดยเป็นเจ้าของเพจ “P&J Good Car”
มีประสบการณ์สอนดูรถยนต์มือสอง โดยเป็นเจ้าของเพจ “สอนดูรถมือสอง P&J Check Car”
เป็นทายาทอู่ซ่อมรถ อู่ต่อรถอีแต๋น ของอู่ “เอกสิทธิ์การช่าง”

 

Logo โลโก้ ตลาดปัญญาCopyright © 2014-2021 บริษัท โค้ช มาร์เก็ตติ้ง จำกัด All rights reserved ห้ามคัดลอก เลียนแบบ ทำซ้ำ ดัดแปลง ซึ่งรูปแบบและเนื้อหาทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์นี้