คอร์สภาษาเยอรมัน A2

คอร์สเรียนออนไลน์ ภาษาเยอรมัน ระดับ A2 พร้อมหนังสือ (ไฟล์ PDF) ให้ดาวน์โหลด ที่ออกแบบมาเพื่อการศึกษาต่อในระดับสูง จึงมั่นใจได้ว่า จะเป็นประโยชน์และคุ้มค่ากับทรัพยากรและความตั้งใจของผู้เรียนอย่างแน่นอน

0 STUDENTS ENROLLED

  การรู้ภาษาเยอรมัน เป็นหนึ่งในความได้เปรียบ ทั้งด้านการศึกษา และการทํางาน แต่ข้อจํากัดที่ผ่านมาในอดีตทําให้การเรียนรู้ภาษาเยอรมันอยู่ในวงจํากัด การเรียนภาษาเยอรมันเป็นเรื่องยาก และมีราคาแพง

  แต่ในวันนี้ ด้วยเทคโนโลยีในโลกดิจิตอล ทําให้เกิดรูปแบบการกระจายความรู้ที่มีประสิทธิภาพในราคาที่เข้าถึงได้ เราจึงเป็นส่วนหนึ่งที่พร้อมสนับสนุนการเรียนรู้ภาษาเยอรมัน เพื่อให้เกิดประโยชน์ตามที่กล่าวมาแก่ผู้เรียน

  เรามีหนังสือและคอร์สออนไลน์ที่ออกแบบมาเพื่อคนไทยโดยเฉพาะ จึงมั่นใจได้ว่า ทั้งคอร์สเรียนและหนังสือจะเป็นประโยชน์และคุ้มค่ากับทรัพยากรและความตั้งใจของผู้เรียนอย่างแน่นอน

  คอร์สเรียน VDO A2

  เป็นคอร์สเรียนที่สอนตั้งแต่พื้นฐาน ในระดับ A2 เป็นเนื้อหาที่สร้างรายละเอียดในการใช้ภาษาเยอรมันให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น หนังสือกว่า 300 หน้าพร้อม Download สําหรับใช้ในการเรียนกว่า 50 ชั่วโมง บรรยายละเอียดทุกหน้าและทุกสิ่งที่ควรจะต้องรู้ในการเรียนภาษาเยอรมันในระดับ A2 พร้อมแบบฝึกหัดเพื่อเตรียมพร้อมในการสอบวัดระดับ Goethe-Zertifikat A2

  ผู้สนใจเรียนภาษาเยอรมันเบื้องต้น เพื่อใช้ในชีวิตประจําวัน และการสอบ Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 2

  สามารถใช้ภาษาเยอรมันในการติดต่อสื่อสารในชีวิตประจําวันได้ และยังสามารถใช้ในการสอบวัดระดับทางภาษา Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 2

  หมายเหตุ: คอร์สเรียนภาษาเยอรมัน A2 นี้ตัดมาจากคอร์สใหญ่ ดังนั้นลำดับเลขตอนจึงไม่ได้เริ่มที่ 1.

  เนื้อหาหลักสูตร

  ข้อตกลงเกี่ยวกับลิขสิทธิ์และการใช้งาน 00:00:00
  Download เอกสารสำหรับการเรียนภาษาเยอรมันกับนพพล 00:05:00
  ระดับ A2
  36. Akkusativ 01:04:00
  37. Dativ ภาค 1 00:32:29
  38. Dativ ภาค 2 01:04:00
  39. Dativ ภาค 3 00:46:32
  40. กริยา sich (Akkusativ) 00:44:57
  41. กริยา sich (Akkusativ) 2 00:22:18
  42. กริยา sich (Dativ) 00:34:03
  43. กริยา + Präposition 1 00:52:43
  44. กริยา + Präposition 2 00:30:59
  45. การใช้ zu 00:42:51
  46. การใช้คํานามแทนกริยาช่วย 01:11:00
  47. การใช้ nicht 00:49:04
  48. ตัวเชื่อมในประโยค 1 00:55:53
  49. ตัวเชื่อมในประโยค 2 00:42:17
  50. อาหารและโรค 00:42:17
  51. Genetiv 00:47:35
  52. วันและเดือน 00:38:41
  53. ฝึกอ่าน Text 1 00:24:34
  54. ฝึกอ่าน Text 2 00:22:25
  55. ฝึกอ่าน Text 3 00:15:25
  56. Relativpronomen 00:57:29
  57. ฝึกสร้างประโยคขยายความ 00:42:34
  58. แบบฝึกประโยคขยายความ 00:21:08
  59. ฝึกอ่าน Text 4 00:12:15
  60. กริยาที่ใช้คู่กับ zu 00:30:15
  61. Adjektiv 00:44:36
  62. การผัน Endung 00:54:03
  63. เป็นหนึ่งใน … 00:17:14
  64. การเล่าเรื่องอดีต 00:42:07
  77. ฝึกอ่าน Text 5 00:50:52
  81. ฝึกวางตําแหน่ง Adverb 00:52:14

  ความเห็น

  Logo โลโก้ ตลาดปัญญาCopyright © 2014-2019 บริษัท โค้ช มาร์เก็ตติ้ง จำกัด All rights reserved ห้ามคัดลอก เลียนแบบ ทำซ้ำ ดัดแปลง ซึ่งรูปแบบและเนื้อหาทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์นี้
  คอร์สไหน..
  จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณ?