คอร์สที่สอนข้อมูลพื้นฐาน

ช่ือ

Chomphunut Smith (ครูแป้ง)

ความเชี่ยวชาญ

สอนภาษาอังกฤษ

ประวัติและผลงาน

ปริญญาโทด้านการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ 2 (TESOL Leadership) จาก Massey University, New Zealand
ปริญญาตรีเอกภาษาอังกฤษ จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
นักเรียนทุนเต็มของรัฐบาลนิวซีแลนด์ New Zealand ASEAN Scholars Awards 2015
นักเรียนทุนบางส่วน IELTS Prize 2015 จาก British Council
ติวเตอร์สอนภาษาอังกฤษอิสระ
วิทยากรค่ายภาษาอังกฤษในโรงเรียนต่างๆ ของลำพูน
วิทยากรพิเศษสอนภาษาอังกฤษของโรงเรียนต่างๆ ในลำพูน
วิทยากรพิเศษสอนภาษาอังกฤษให้แก่พนักงานและผู้บริหารของบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมลำพูน
ผู้ผลิตคอร์สเรียนออนไลน์อิสระ
ผู้เขียนแบบเรียนภาษาอังกฤษอิสระ

Logo โลโก้ ตลาดปัญญาCopyright © 2014-2021 บริษัท โค้ช มาร์เก็ตติ้ง จำกัด All rights reserved ห้ามคัดลอก เลียนแบบ ทำซ้ำ ดัดแปลง ซึ่งรูปแบบและเนื้อหาทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์นี้