คอร์สที่สอนข้อมูลพื้นฐาน

ช่ือ

เอมอร โชคสุพัฒน์

ความเชี่ยวชาญ

การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ

ประวัติและผลงาน
  • Full Time Trader
  • ตลาดหุ้นไทย Option และ Tfex 6 ปี
  • ตลาดหุ้นจีน Shanghai/Shenzhen 2 ปี
  • ตลาดหุ้นอเมริกา 2 ปี
  • Emorn Trade Story (YouTube Channel)

 

Logo โลโก้ ตลาดปัญญาCopyright © 2014-2021 บริษัท โค้ช มาร์เก็ตติ้ง จำกัด All rights reserved ห้ามคัดลอก เลียนแบบ ทำซ้ำ ดัดแปลง ซึ่งรูปแบบและเนื้อหาทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์นี้