คอร์สที่สอนข้อมูลพื้นฐาน

ช่ือ

ศักดิ์ชัย บุญเจริญยศ

ความเชี่ยวชาญ

โปรแกรม illustrator

ประวัติและผลงาน

กราฟิค อาร์ต บริษัทสื่อสิ่งพิมพ์, เอเยนซี, โรงพิมพ์, อิงค์เจ็ท, กราเวียร์ ประสบการณ์กว่า 15 ปี
อาจารย์สอนออฟไลน์ ให้กับบริษัท, โรงงาน, นักเรียน และนักศึกษากว่า 30 คน

Logo โลโก้ ตลาดปัญญาCopyright © 2014-2021 บริษัท โค้ช มาร์เก็ตติ้ง จำกัด All rights reserved ห้ามคัดลอก เลียนแบบ ทำซ้ำ ดัดแปลง ซึ่งรูปแบบและเนื้อหาทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์นี้