คอร์สที่สอนข้อมูลพื้นฐาน

ช่ือ

Anchalee Oungean

ความเชี่ยวชาญ

ศิลปะ, ตัดเย็บเสื้อผ้า

ประวัติและผลงาน

จบคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น และมีประสบการ์ณรับงานซ่อม แก้ไข ดัดแปลง มานานกว่า 5 ปี รวมถึงมีประสบการณ์การสอนที่นักเรียนนำไปใช้และเปิดร้านได้จริง!

Logo โลโก้ ตลาดปัญญาCopyright © 2014-2021 บริษัท โค้ช มาร์เก็ตติ้ง จำกัด All rights reserved ห้ามคัดลอก เลียนแบบ ทำซ้ำ ดัดแปลง ซึ่งรูปแบบและเนื้อหาทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์นี้