แจ้งชำระเงิน

** ท่านจะแจ้งชำระเงินก็ต่อเมื่อ

  1. ท่านได้สั่งซื้อผ่านระบบ Shopping Cart เรียบร้อยแล้ว และ
  2. ท่านได้ระบุวิธีชำระเงินเป็นการโอนเข้าบัญชีธนาคาร และ
  3. ท่านได้รับอีเมลที่ระบุเลขที่คำสั่งซื้อ (Order #) แล้วเท่านั้น
  • การสั่งซื้อและชำระเงินด้วย PayPal ไม่ต้องแจ้งชำระเงิน เพราะทางเราจะได้รับการแจ้งจาก PayPal โดยตรง
  • กรณีที่ต้องการเปลี่ยนไปชำระด้วย PayPal หรือ บัตรเครดิตผ่านบัญชี PayPal << คลิกที่นี่ แล้วกลับมาแจ้งชำระเงินที่หน้านี้

การชำระเงินด้วยการโอนเข้าบัญชีธนาคาร 

ท่านสามารถชำระค่าคอร์ส/บริการ โดยการโอนเงินเข้าบัญชีดังต่อไปนี้

* กรุณาเก็บหลักฐานการโอนเงินไว้ทุกครั้ง

* เจ้าหน้าที่ Admin จะตรวจสอบและเปิดระบบให้ในเวลาทำการ (จันทร์-ศุกร์ 8.30-17.30 น.)

แบบฟอร์มแจ้งชำระเงิน

* กรุณากรอกทุกช่อง

ชื่อ-นามสกุล

อีเมล์

เบอร์โทร.ติดต่อ

Order #

ยอดเงินที่โอน

ช่องทางที่ชำระเงิน
ธนาคารกรุงเทพธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารกสิกรไทยPayPal

วันที่โอนเงิน

เวลาที่โอนเงิน : น.

แนบหลักฐานการชำระเงิน (ถ้ามี)

Logo โลโก้ ตลาดปัญญาCopyright © 2014-2017 บริษัท โค้ช มาร์เก็ตติ้ง จำกัด All rights reserved ห้ามคัดลอก เลียนแบบ ทำซ้ำ ดัดแปลง ซึ่งรูปแบบและเนื้อหาทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์นี้