นโยบายรับประกันความพึงพอใจ ข้อตกลง และเงื่อนไข

ที่ตลาดปัญญา เรารับประกันความพึงพอใจของท่าน ด้วยการคืนเงินค่าคอร์สเต็มจำนวน เพียงแค่ท่าน แจ้งให้เราทราบภายใน 48 ชั่วโมง นับจากที่เราอนุมัติเปิดระบบให้ท่าน

1. ความพึงพอใจของท่านที่เรารับประกัน

เรามั่นใจว่าท่านจะได้รับความพึงพอใจในสิ่งต่างๆ เหล่านี้

 • ได้รับการบริการอย่างทันท่วงที ชำระเงินแล้วสามารถเข้าเรียนได้ภายใน 1 วันทำการ
 • ได้รับคอร์สเรียนตรงตามที่สั่งซื้อ
 • สามารถดูวีดีโอได้อย่างไม่ติดขัด (อุปกรณ์ Android บางรุ่น ให้ใช้ Browser Puffin จะใช้ได้)

2. วิธีแจ้งขอเงินคืน (ยกเลิกการสั่งซื้อ)

หากเราไม่สามารถทำให้ท่านพึงพอใจตามข้อ 1. ได้ เรายินดีคืนเงินค่าคอร์สเต็มจำนวน โดยท่านส่งอีเมลมาที่ helpdesk@taladpanya.com  และระบุข้อมูลดังต่อไปนี้

 • Order #
 • วัน-เวลา ที่สั่งซื้อคอร์ส
 • แนบหลักฐานในการชำระเงินมาในอีเมล
 • เหตุผลในการขอยกเลิกการสั่งซื้อ/ขอเงินคืน

3. ข้อยกเว้นที่ไม่อยู่ในนโยบายการรับประกัน

เราไม่สามารถคืนเงินได้ในกรณีตัวอย่างเช่นนี้

 • เปลี่ยนใจ ไม่อยากเรียนคอร์สนี้แล้ว
 • ฟังแล้วไม่เข้าใจ เนื้อหา advance เกินไป/เรียนไม่เข้าใจ
 • สินค้าในหมวดบริการ (ที่ไม่ใช่ Training Course) ไม่สามารถยกเลิกหรือขอเงินคืนได้
 • เครดิตการเรียน ไม่สามารถยกเลิกหรือขอเงินคืนได้

 

 

Logo โลโก้ ตลาดปัญญาCopyright © 2014-2021 บริษัท โค้ช มาร์เก็ตติ้ง จำกัด All rights reserved ห้ามคัดลอก เลียนแบบ ทำซ้ำ ดัดแปลง ซึ่งรูปแบบและเนื้อหาทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์นี้