The Original WordPress Blueprint

คอร์สออนไลน์ สอนสร้างเว็บไซต์ด้วย WordPress ที่ครบถ้วนสมบูรณ์แบบ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้และนำไปสร้างเว็บไซต์ได้ด้วยตนเอง

0 STUDENTS ENROLLED

  เนื้อหาในคอร์สนี้ประกอบไปด้วยวิธีการสร้างเว็บไซต์ตั้งแต่ขั้นเริ่มต้นจนสามารถสร้างเว็บไซต์แบบมืออาชีพได้ เริ่มตั้งแต่การมีโดเมน โฮสติ้ง การใช้งาน และวิธีการตั้งค่า WordPress รวมไปถึงวิธีการสร้างร้านค้าออนไลน์ การใช้ปลั๊กอินต่างๆที่ทำให้เว็บไซต์มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

  • ผู้สนใจสร้างร้านค้าออนไลน์ สร้างเว็บไซต์บริษัททุกประเภท

  ผู้เรียนจะสามารถสร้างเว็บไซต์ได้ทันทีแม้ว่าจะไม่เคยเรียน หรือมีความรู้ในด้านนี้เลย

  เนื้อหาหลักสูตร

  ข้อตกลงเกี่ยวกับลิขสิทธิ์และการใช้งาน 00:00:00
  บทที่ 1: Basic WordPress Series
  การตั้งค่าพื้นฐานของ WordPress การ setting ต่างๆ เบื้องต้น 00:11:27
  การติดตั้งธีมใน WordPress เพื่อสร้างร้านค้าออนไลน์ ให้สวยงามขึ้น 00:06:15
  เพิ่มเมนูให้กับเว็บไซต์ ใช้งานเมนู WordPress Admin 00:04:26
  สร้างเว็บด้วย WordPress เพิ่มเมนูเบื้องต้น 00:04:27
  วิธีการเพิ่มผู้ใช้งานใน WordPress 00:06:30
  วิธีการเปลี่ยนภาษาใน WordPress 00:02:04
  การเพิ่มโลโก้ให้กับเว็บไซต์ WordPress 00:02:53
  สร้างเว็บไซต์ออนไลน์ การเพิ่ม Widget ใน WordPress 00:03:01
  บทที่ 2: Basic Plugin Series
  การเพิ่ม Contact form 7 สร้างเว็บไซต์ด้วย WordPress 00:14:50
  สำรองข้อมูลเว็บไซต์กู้เว็บไซต์ด้วย updraft plugin 00:04:49
  การเพิ่ม WPForms สร้างเว็บไซต์ด้วย WordPress 00:07:56
  ปกป้องเว็บไซต์ ป้องกันการแฮกเว็บไซต์ด้วย ithemes Security plugin 00:10:22
  สร้าง SEO ให้กับเว็บไซต์ Yoast SEO plugin 00:16:49
  เพิ่มสปีดให้กับเว็บไซต์ WordPress 97% Google Page Speed insight ฟรี 100% 00:23:11
  เพิ่มความเร็วเว็บไซต์ 99% Google Speed Test ด้วย WP Rocket และ Cloudflare CDN 00:13:08
  ทำ seo ให้กับเว็บไซต์ rankmath seo plugin สร้างเว็บไซต์ด้วย WordPress 00:23:41
  บทที่ 3: Basic Elementor Series
  การติดตั้ง elementor Page Builder 00:05:46
  วิธีการขึ้นเค้าโครงของเว็บไซต์โดยใช้ elementor Page Builder 00:24:05
  การเพิ่มปุ่มและ icon ด้วย elementor Page Builder 00:09:20
  การเพิ่ม Media file เพิ่มรูปภาพและวีดีโอ ด้วย elementor Page Builder 00:11:31
  เพิ่มบทความในหน้าเพจ ด้วย elementor Page Builder 00:15:32
  การเพิ่มที่อยู่ติดต่อและการเพิ่ม Google Map ด้วย elementor Page Builder 00:05:33
  การเพิ่ม image Box และไอคอน Box ด้วย Elementor 00:06:16
  การเพิ่มเส้นแบ่งเขตและช่องว่างให้กับ Element 00:02:47
  สร้างเว็บไซต์ด้วย WordPress เพิ่ม image Gallery 00:07:06
  สอนการใช้งาน elementor สร้างคอนเทนท์รีวิว เพิ่มเข้าไปใน WordPress 00:04:02
  เพิ่มตัวนับและรายการเข้าไป สอนการใช้งาน Elementor Page Builder ด้วยการใช้ WordPress 00:05:16
  สร้างเว็บไซต์ออนไลน์ เพิ่ม progress Bar ด้วย elementor 00:04:02
  วิธีการซ่อนเนื้อหาข้อมูล สอนการใช้งาน elementor Page Builder วิธีการซ่อนเนื้อหาข้อมูล Tab accordion 00:08:24
  การสร้างเว็บด้วย elementor Page Builder เพิ่ม sidebar 00:04:19
  การสร้าง WordPress ใส่ Social icon 00:04:32
  การใช้งาน elementor Page Builder เพิ่ม soundcloud และ MP3 00:03:02
  การสร้างเว็บด้วย WordPress เพิ่ม Shortcode และ html 00:02:45
  บทที่ 4: Elementor Pro
  Elementor Pro 00:05:13
  เพิ่ม portfolio เข้าไปในหน้าเว็บไซด์โดยใช้ Elementor Pro 00:11:11
  สร้าง Post Grid ให้กับหน้าเว็บไซต์โดยใช้ Elementor Pro 00:09:31
  สร้าง slider ให้กับหน้าเพจ โดยใช้ Elementor Pro 00:08:57
  สร้าง Contact form ด้วย Elementor pro 00:03:43
  สร้างรายการอาหาร ตารางราคาต่างๆ สำหรับร้านค้า Elementor Pro 00:06:28
  สร้างตารางราคาหมูกระทะ โปรโมชั่น Elementor Pro 00:07:02
  เพิ่มสินค้า หน้า Cart checkout WooCommerce ด้วย Elementor Pro 00:03:33
  สร้างนามปากกาของผู้เขียนในหน้าข่าว เพิ่มรายละเอียดเกี่ยวกับโพส Elementor Pro 00:05:55
  สร้างแบนเนอร์โปรโมทสินค้าหรือสร้างโปรโมชั่นต่างๆ 00:03:37
  สร้างข้อความเคลื่อนไหวเพิ่ม Animation ให้กับข้อความ Elementor Pro 00:10:21
  สร้างเมนูในหน้าเพจ ด้วย Elementor Pro 00:11:11
  การสร้าง login logout สร้าง User ให้กับเว็บไซต์ Elementor pro 00:03:37
  สร้างสไลด์กับรูปภาพ แคตตาล็อกรูปภาพสำหรับสินค้า รายการอาหาร ด้วย Elementor Pro 00:06:23
  เพิ่มการรีวิวสินค้าและบริการ รีวิวจากผู้ใช้งานจริง Elementor Pro 00:03:15
  สร้าง Social Media ปุ่มแชร์ให้กับเว็บไซต์ ด้วย Elementor Pro 00:07:02
  บทที่ 5: Basic WPBakery Page Builder Series
  Basic WPBakery Page Builder Series 00:27:49
  สอนสร้างเว็บ ขึ้นเค้าโครงเว็บไซต์โดยใช้ WPBakery Page Builder 00:13:32
  วิธีการตั้งค่า WPBakery Page Builder สร้างเว็บ 00:12:16
  สร้างเว็บไซต์ การเพิ่ม Content และไอคอน WPBakery Page Builder 00:08:28
  สอนทำเว็บเพจ เพิ่มเส้นแบ่งเขตและพื้นที่ว่าง WPBakery Page Builder 00:06:02
  สอนสร้างเว็บเพจ เพิ่ม Message Box และ Hover Box 00:04:18
  เพิ่มปุ่ม Like Facebook และ Social Icon WPBakery Page Builder สอนทำเว็บ 00:07:39
  การเพิ่ม image และ image Gallery WPBakery Page Builder WordPress 00:10:36
  การเพิ่ม Tab เพื่อซ่อนเนื้อหา WPBakery Page Builder สร้างเว็บ WordPress 00:06:56
  การเพิ่มปุ่ม และ call to action WPBakery Page Builder สร้างเว็บด้วย WordPress 00:06:03
  เพิ่ม Sidebar WPBakery Page Builder ทำเว็บ WordPress 00:04:21
  เพิ่มวีดีโอและ Google Map WPBakery Page Builder สอนทำ WordPress 00:01:36
  เพิ่ม html Code และ Javascript WPBakery Page Builder ทำเว็บ WordPress 00:08:04
  เพิ่มแผนภูมิและกราฟ WPBakery Page Builder สร้างเว็บด้วย WordPress 00:13:45
  เพิ่ม Post grid and Media Grid WPBakery Page Builder ทำ WordPress 00:04:55
  สร้าง animation ให้กับ Element หรือข้อความ สร้างเว็บด้วย WordPress 00:07:37
  เพิ่มรูปภาพบนเว็บไซต์ โดยใช้ WPBakery 00:06:03
  บทที่ 6: Pro WordPress Series
  ติดตั้ง theme จาก themeforest มาสร้างเว็บไซต์ 00:05:51
  สอนสร้างเว็บ การเพิ่ม Header และ Footer 00:03:44
  ตั้งค่าธีมจาก Themeforest ทำเว็บไซต์ออนไลน์ 00:11:56
  ทำเว็บไซต์ด้วย WordPress การเพิ่ม Mega Menu 00:10:11
  สอนทำเว็บไซต์ออนไลน์ สร้างเว็บสำหรับสถาปนิก 00:16:11
  บทที่ 7: Basic Slider Revolution
  Slider revolution 6 การใช้งานเบื้องต้น EP1 00:37:27
  การใช้งาน Slider revolution 6 ตัวอย่าง EP2 00:39:37
  บทที่ 8: Divi PageBuilder
  ตั้งค่าใช้งานพื้นฐานสำหรับ Divi theme 00:10:52
  ปรับแต่งรูปแบบของ Divi theme เพื่อการสร้างเว็บไซต์ที่ง่ายขึ้น 00:24:24
  การใช้เครื่องมือ Divi Page Builder 00:13:58
  การใช้งาน module ของ Divi Page Builder 00:30:50
  ใช้งาน WooCommerce module ของ Divi Page Builder 00:05:31
  บทที่ 9: Basic WooCommerce Series
  ติดตั้งและตั้งค่า WooCommerce สร้างเว็บไซต์ออนไลน์ 00:22:03
  เพิ่มการชำระเงิน WooCommerce สร้างเว็บไซต์ออนไลน์ 00:18:50
  แก้ไข field ในหน้า WooCommerce checkout สร้างร้านค้าออนไลน์ 00:07:10
  เพิ่มสินค้าเข้าไปในเว็บไซต์ WooCommerce ทำเว็บด้วย WordPress 00:21:12
  เพิ่มวิธีการจัดส่งสินค้า WooCommerce สร้างเว็บด้วย WordPress 00:17:08
  เพิ่มการคิดค่าจัดส่งตามตารางราคา EMS KERRY SPEED-D การใช้งาน WooCommerce shipping class 00:15:24
  บทที่ 10: E-mail Marketing
  การใช้งาน MailChimp e-mail Marketing สำหรับผู้เริ่มต้น 00:25:28
  สอนการใช้งาน MailChimp e-mail Marketing การใช้งานเบื้องต้นฉบับสมบูรณ์ 00:27:50

  ความเห็น

  จัดอบรม, องค์กร, คอร์ส, ตลาดปัญญา
  Logo โลโก้ ตลาดปัญญาCopyright © 2014-2024 บริษัท โค้ช มาร์เก็ตติ้ง จำกัด All rights reserved ห้ามคัดลอก เลียนแบบ ทำซ้ำ ดัดแปลง ซึ่งรูปแบบและเนื้อหาทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์นี้          

  เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

  Privacy Preferences

  คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

  อนุญาตทั้งหมด
  Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
   Always Active

   ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย

   คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตัวคุณเพื่อเราสามารถนำมาวิเคราะห์ และนำเสนอเนื้อหา ให้ตรงกับความเหมาะสมกับความสนใจของคุณ ถ้าหากคุณไม่ยินยอมเราจะไม่สามารถนำเสนอเนื้อหาและโฆษณาได้ไม่ตรงกับความสนใจของคุณ

  บันทึก
  คอร์สไหน..
  จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณ?