คอร์สที่สอนข้อมูลพื้นฐาน

ช่ือ

Nichamon

ความเชี่ยวชาญ

ภาษาอังกฤษ

ประวัติและผลงาน

ประวัติการศึกษาและการทำงาน

2520-2521 มัธยมปลาย สายศิลป์ภาษา(ฝรั่งเศส) โรงเรียนเตรียมอุมศึกษา
2522-2525 ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรมศาสตร์
2526-2541 ทำงานบริษัทเอกชนในธุรกิจ Trading, Consultant for Australian Investors,  Civil Construction
2542  ร่วมก่อตั้งสถาบันสอนภาษา Business English Quick & Easy (1999)
เพื่อนำแนวคิดการเรียนภาษาอังกฤษสำหรับคนทำงานไปใช้ทำงานได้รวดเร็วและได้ผลจริง

ความสำเร็จที่โดดเด่น

1. พัฒนาภาษาอังกฤษธุรกิจให้กับคนทำงานในยุค IMF (เศรษฐกิจช่วงต้มยำกุ้ง ) ด้วยจำนวนผู้ที่เข้ามาเรียนมากกว่า 800 คนต่อเดือน

2. เปิดมิติใหม่ในการเรียนภาษาอังกฤษธุรกิจจากคลาสเล็กๆ เป็นจำนวนผู้เรียนกว่า 100 คนใน 1 ห้องเรียน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของหลักสูตรและ step ในการสอนที่ทำให้ผู้เรียนเข้าใจและนำไปใช้ได้จริง

3. นำเสนอจุดเด่นของการเรียนภาษาอังกฤษด้วยโครงสร้างและนำไปเทียบเคียงภาษาไทย ทำให้เรียนง่ายขึ้น เร็วขึ้น

4. จากการเรียนที่ได้ผลและการบอกต่อ ทำให้ผู้เรียนยอมรับแนวคิดที่จะเรียนเขียนก่อนพูด (สำหรับผู้ที่พื้นฐานภาษาไม่แข็ง) ได้อย่างน่าพอใจ

Logo โลโก้ ตลาดปัญญาCopyright © 2014-2021 บริษัท โค้ช มาร์เก็ตติ้ง จำกัด All rights reserved ห้ามคัดลอก เลียนแบบ ทำซ้ำ ดัดแปลง ซึ่งรูปแบบและเนื้อหาทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์นี้