คอร์สที่สอนข้อมูลพื้นฐาน

ช่ือ

อัญชลี สิทธิขันแก้ว

ความเชี่ยวชาญ

ภาษาญี่ปุ่น

ประวัติและผลงาน
  • เป็นพยาบาลวิชาชีพ
  • เป็นผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนผู้ช่วยพยาบาล 15 ปี
  • เป็นอาจารย์สอนผู้ช่วยพยาบาลทำงานในโรงพยาบาลในไทยและหน่วยงานด้านสุขภาพในประเทศญี่ปุ่น นาน 15 ปี
  • เป็นผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นและเป็นผู้สอนภาษาญี่ปุ่น
  • มีประสบการณ์การติดต่องานและทำงานร่วมกับองค์กรญี่ปุ่นมากกว่า 10 ปี
Logo โลโก้ ตลาดปัญญาCopyright © 2014-2021 บริษัท โค้ช มาร์เก็ตติ้ง จำกัด All rights reserved ห้ามคัดลอก เลียนแบบ ทำซ้ำ ดัดแปลง ซึ่งรูปแบบและเนื้อหาทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์นี้