พูดได้ ฟังออก ระดับ A1 Listening and Speaking A1

คอร์สเรียนออนไน์ สอนการพูดและฟังภาษาอังกฤษ ระดับเบื้องต้น

0 STUDENTS ENROLLED

  คอร์สเรียนภาษาอังกฤษนี้เป็นคอร์สที่เน้นการสื่อสารทางด้านการฟังและการพูดระดับ A1 คือระดับเบื้องต้น ซึ่งความสามารถทางระดับภาษาที่กำหนดโดย CEFR (the Common European Framework of Reference) จะถูกแบ่งออกเป็น 6 ระดับดังนี้ A1- A2 (ระดับเบื้องต้น) B1-B2 (ระดับกลาง) และ C1-C2 (ระดับสูง) คอร์สเรียนนี้ผู้เรียนจะได้ฝึกฟังและตอบในระดับ A1 ที่เกี่ยวกับชีวิตประจำวันเราทั่วไป เช่น การทักทาย แนะนำ การสอบถามข้อมูลส่วนตัว การพูดถึงครอบครัว เป็นต้น โดยเนื้อหาในแต่ละบทจะมีคำศัพท์ ประโยค แกรมม่า ที่เกี่ยวข้องและแบบฝึกหัดในการฟังและตอบ

  บุคคลทั่วไปที่สนใจเรียนภาษาอังกฤษที่สามารถอ่านออก เขียนได้ และทราบศัพท์พื้นฐานง่ายๆ และต้องการพัฒนาภาษาอังกฤษทางด้านการพูดและการฟัง

  เนื้อหาหลักสูตร

  ข้อตกลงเกี่ยวกับลิขสิทธิ์และการใช้งาน 00:00:00
  แนะนำคอร์ส FREE 00:00:53
  1.1 Accent VS Pronunciation 00:07:29
  1.2 Is grammar important? 00:03:48
  1.3 Ways to practice your English 00:06:50
  2. Hello! What your name? FREE 00:14:26
  3.1 Where are you from? 00:21:54
  3.2 What’s your telephone number? 00:11:20
  3.3 Asking and giving personal information 00:19:55
  4. My family 00:25:06
  5.1 What do you do in your free time? 00:20:46
  5.2 I like… / I love… / I hate.. / I enjoy 00:10:43
  6. What do you do? 00:15:42
  7. My typical day 00:17:22
  8. Eating out 00:14:45
  9. Let’s talk! 00:03:31

  ความเห็น

  คลิก..เพื่อดูรายละเอียด
  Logo โลโก้ ตลาดปัญญาCopyright © 2014-2021 บริษัท โค้ช มาร์เก็ตติ้ง จำกัด All rights reserved ห้ามคัดลอก เลียนแบบ ทำซ้ำ ดัดแปลง ซึ่งรูปแบบและเนื้อหาทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์นี้
  คอร์สไหน..
  จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณ?