คอร์สที่สอนข้อมูลพื้นฐาน

ช่ือ

ลดาวัลย์ ครึ่งมี

ความเชี่ยวชาญ

ช่างแต่งหน้า ทำผม

ประวัติและผลงาน

อาชีพ  : ข้าราชการกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข

อาชีพเสริม : ช่างแต่งหน้า ช่างทำผม มืออาชีพ (แต่งหน้า&ทำผม เจ้าสาว รับปริญญา ทุกโอกาส) ประสบการณ์มากกว่า 7 ปี

ผ่านการอบรมหลักสูตรทำผมระยะสั้น

 

Logo โลโก้ ตลาดปัญญาCopyright © 2014-2021 บริษัท โค้ช มาร์เก็ตติ้ง จำกัด All rights reserved ห้ามคัดลอก เลียนแบบ ทำซ้ำ ดัดแปลง ซึ่งรูปแบบและเนื้อหาทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์นี้