คอร์สภาษาเยอรมัน B1-B2

คอร์สเรียนออนไลน์ ภาษาเยอรมัน ระดับ B1-B2 พร้อมหนังสือ (ไฟล์ PDF) ให้ดาวน์โหลด ที่ออกแบบมาเพื่อการศึกษาต่อในระดับสูง จึงมั่นใจได้ว่า จะเป็นประโยชน์และคุ้มค่ากับทรัพยากรและความตั้งใจของผู้เรียนอย่างแน่นอน

22 STUDENTS ENROLLED

การรู้ภาษาเยอรมัน เป็นหนึ่งในความได้เปรียบ ทั้งด้านการศึกษา และการทํางาน แต่ข้อจํากัดที่ผ่านมาในอดีตทําให้การเรียนรู้ภาษาเยอรมันอยู่ในวงจํากัด การเรียนภาษาเยอรมันเป็นเรื่องยาก และมีราคาแพง

แต่ในวันนี้ ด้วยเทคโนโลยีในโลกดิจิตอล ทําให้เกิดรูปแบบการกระจายความรู้ที่มีประสิทธิภาพในราคาที่เข้าถึงได้ เราจึงเป็นส่วนหนึ่งที่พร้อมสนับสนุนการเรียนรู้ภาษาเยอรมัน เพื่อให้เกิดประโยชน์ตามที่กล่าวมาแก่ผู้เรียน

เรามีหนังสือและคอร์สออนไลน์ที่ออกแบบมาเพื่อคนไทยโดยเฉพาะ จึงมั่นใจได้ว่า ทั้งคอร์สเรียนและหนังสือจะเป็นประโยชน์และคุ้มค่ากับทรัพยากรและความตั้งใจของผู้เรียนอย่างแน่นอน

คอร์สเรียน VDO B1 -B2

เป็นคอร์สเรียนที่สอนตั้งแต่พื้นฐาน B1 ไล่ระดับขึ้นไปจนถึง B2 หนังสือกว่า 300 หน้าพร้อมให้ Download สําหรับใช้ในการเรียนกว่า 70 ชั่วโมง บรรยายละเอียดทุกหน้าและทุกสิ่งที่ควรจะต้องรู้ในการเรียนภาษาเยอรมัน เตรียมความพร้อมในการใช้ภาษาที่เป็นทางการมากขึ้น และภาษาในระดับวิชาการ เพื่อใช้ในการสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาทั้ง Studienkolleg และ มหาวิทยาลัยในประเทศเยอรมัน หรือใช้ในการทํางานในสาขาวิชาชีพต่างๆในประเทศเยอรมัน การบรรยายที่ละเอียดทุกขั้นตอน รับรองได้ว่าคอร์สนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่สุดในการเรียนและศึกษาต่อในประเทศเยอรมัน

นักเรียน นักศึกษา หรือผู้ที่ต้องการใช้ภาษาเยอรมันในระดับที่ใช้ในการศึกษาต่อ หรือการทํางานในประเทศเยอรมัน และการเตรียมการสอบ Goethe-Zertifikat B1: Goethe-Zertifikat B2

สามารถใช้ภาษาเยอรมันในการติดต่อสื่อสารในชีวิตประจําวันได้ และยังสามารถใช้ในการสอบวัดระดับทางภาษา Goethe-Zertifikat B1, B2 และเป็นพื้นฐานในการสอบ TestDaf

หมายเหตุ: คอร์สเรียนภาษาเยอรมัน B1-B2 นี้ตัดมาจากคอร์สใหญ่ ดังนั้นลำดับเลขตอนจึงไม่ได้เริ่มที่ 1.

เนื้อหาหลักสูตร

ข้อตกลงเกี่ยวกับลิขสิทธิ์และการใช้งาน 00:00:00
Download เอกสารสำหรับการเรียนภาษาเยอรมันกับนพพล 00:05:00
ระดับ B1-B2
48. ตัวเชื่อมในประโยค 1 01:05:58
49. ตัวเชื่อมในประโยค 2 00:50:11
50. อาหารและโรค 00:17:36
51. Genetiv 00:47:50
52. วันและเดือน 00:38:41
53. ฝึกอ่าน Text 1 00:24:34
54. ฝึกอ่าน Text 2 00:22:25
55. ฝึกอ่าน Text 3 00:15:25
56. Relativpronomen 00:57:29
57. ฝึกสร้างประโยคขยายความ 00:47:54
58. แบบฝึกประโยคขยายความ 00:25:28
59. ฝึกอ่าน Text 4 00:12:15
60. กริยาที่ใช้คู่กับ zu 00:30:15
61. Adjektiv 00:44:36
62. การผัน Endung 00:54:03
63. เป็นหนึ่งใน … 00:17:14
64. การเล่าเรื่องอดีต 00:42:07
65. บอกขนาดและความรู้สึก 00:34:38
66. Adverb + Präposition 00:45:29
67. ประโยชน์ของกริยา 00:52:11
68. เขียน Diary 00:31:14
69. การใช้กริยาช่วยในรูปอดีต 00:42:27
70. การใช้ nachdem 00:23:49
71. Plusquamperfekt 00:45:59
72. แบบฝึกหัด Quiz 1 00:30:13
73. แบบฝึกหัด Quiz 2 00:38:15
74. แบบฝึกหัด Quiz 3 00:26:23
75. แบบฝึกหัด Quiz 4 00:24:52
76. แบบฝึกหัดการใช้ nicht 00:31:55
77. ฝึกอ่าน Text 5 00:50:52
78. ฝึกอ่าน Text 6 00:16:46
79. ฝึกอ่าน Text 7 00:35:39
80. ฝึกอ่าน Text 8 00:31:32
81. ฝึกวางตําแหน่ง Adverb 00:52:14
82. Passiv ภาค 1 01:15:21
83. Passiv ภาค 2 00:36:54
84. ฝึกอ่าน Text 9 00:35:27
85. ฝึกอ่าน Text 10 00:21:27
86. Zustandpassiv 00:40:00
87. Artikelwörter 00:24:30
88. การใช้ werden 00:58:37
89. กริยาช่วยรูป 50:50 00:38:08
90. ฝึกอ่าน Text 11 00:51:18
91. การเอาเรื่องมาเล่าต่อ 00:35:27
เนื้อหาเพิ่มเติม
C1-01 Konjunktiv I 00:25:51
C1-02 Relativsätze 00:18:20
C1-03 deren-dessen + Präposition 00:14:44
C1-04 Demonstrativpronomen 1 00:07:43
C1-05 Demonstrativpronomen 2 00:14:25
C1-06 Demonstrativpronomen 3 00:10:55
C1-07 Demonstrativpronomen 4 00:20:24
C1-08 Demonstrativpronomen 5 00:24:48
C1-09 Demonstrativpronomen 6 00:16:06
C1-10 Dessentwegen 00:19:35
C1-11 Das 00:06:21
C1-12 Dies 00:14:20
C1-13 Diese-Jene 00:20:06
C1-14 Diejenige 00:16:00
C1-15 Diejenige 2 00:08:01
C1-16 Dieselbe 00:08:01
C1-17 Dieselbe 2 00:06:27
C1-18 Desselben-Desejenigen 00:13:48
C1-19 Selbst-Selber 00:09:10
C1-20 Es 00:14:07
C1-21 Es 2 00:08:21
C1-22 Es 3 00:19:00
C1-23 Es-Das 00:15:03
C1-24 Präpositionen mit Genitiv 00:17:54
C1-25 Präpositionen mit Genitiv 2 00:21:11
C1-26 Präpositionen mit Genitiv 3 00:04:38
C1-27 Präpositionen mit Genitiv 4 00:18:23
C1-28 Verben mit dem Genitiv 00:14:35
C1-29 Verben mit dem Genitiv 2 00:07:58
C1-30 Verben mit dem Genitiv 3 00:09:52
C1-31 Verben mit dem Genitiv 4 00:11:40
C1-32 Verben mit dem Genitiv 5 00:11:08
C1-33 Futur II (เบื้องต้น) 00:23:04
C1-33-1 ทบทวน Konjunktiv II (1) 00:22:35
C1-33-2 ทบทวน Konjunktiv II (2) 00:17:04
C1-34 Passivsätze – Präsens Passiv 00:14:04
C1-35 Passivsätze – Präteritum Passiv 00:08:57
C1-36 Passivsätze – Perfekt Passiv 00:08:56
C1-37 Passivsätze – Plusquamperfekt Passiv 00:07:34
C1-38 Passivsätze – Futur I Passiv 00:11:33
C1-39 Passivsätze – Futur II Passiv 00:10:41
C1-40 Formen des Vorgangspassivs mit Modalverben 00:06:01
C1-41 Modalverben im Perfekt 00:22:26
C1-42 Perfekt Passiv mit Modalverben 00:11:12
C1-43 Aktiv – Vorgangspassiv 00:09:58
C1-44 Das Futur II 00:11:27
C1-45 Futur II Aktiv mit Modalverb 00:10:36
C1-46 Das Futur II(2) 00:02:01
C1-47 Konjunktiv I Aktiv – Vorgangspassiv 00:17:29
C1-48 Konjunktiv II Aktiv – Vorgangspassiv 00:16:51
C1-49 Vorgangspassiv (Konjunktiv II) 00:04:30
C1-50 zu + Partizip I 00:09:01
C1-51 zu + Partizip I (Übungen) 00:04:49
C1-52 außen innen 00:13:25
C1-53 außen innen (Übungen) 00:13:52
C1-54 oben unten (Übungen) 00:04:43
C1-55 Relativsätze mit wo(~), wer, was 00:05:30
C1-56 wer, wen, wem, wessen 00:14:28
C1-57 hin(~), her(~) 00:14:23
C1-58 ทบทวน hin(~), her(~) 00:22:01
C1-59 ทบทวน außen innen (Übungen) 00:16:09
C1-60 ทบทวน oben unten (Übungen) 00:06:18
C1-61 ทบทวน Relativsätze mit wo(~), wer, was 00:08:58
C1-62 ทบทวน was 00:18:09
C1-63 in (~), wo(~) Übungen 00:18:49
C1-64 was, wo(~) Übungen 00:15:39
C1-65 Zeitpunkt 00:08:33
C1-66 Zeitpunkt 2 00:22:59
C1-66-1 Zeitpunkt 3 00:07:48
C1-67 ทบทวน zu + Partizip I 00:11:41
C1-68 tatsächlich eigentlich sowieso ohnehin 00:08:22
C1-69 egal bloß nur 00:04:44
C1-70 anstatt übrig üblich natürlich 00:05:36
C1-71 schließlich endlich ausschließlich vor allem 00:08:02
C1-72 vorher nachher zuerst zuletzt 00:05:15
C1-73 derzeit nun jetzt zuvor erst weiterhin weiter 00:09:34
C1-74 gleich และ (~)selbe 00:12:00
C1-75 (~)selbe (~)jenige 00:04:48
C1-76 (~)einander 00:08:39
C1-77 irgend(~) 00:03:25
C1-78 Attributive Adjektive 00:08:11
C1-79 Attributive Adjektive (Übungen) 00:15:48
C1-80 Redepartikeln 00:17:59
C1-81 Nomen mit Präpositionen 00:09:25
C1-82 Adjektive und Partizipien als Nomen 00:10:30
C1-83 Adjektive und Partizipien als Nomen 2 00:14:16
C1-84 Adjektive und Partizipien als Nomen 3 00:12:46

ความเห็น

จัดอบรม, องค์กร, คอร์ส, ตลาดปัญญา
Logo โลโก้ ตลาดปัญญาCopyright © 2014-2024 บริษัท โค้ช มาร์เก็ตติ้ง จำกัด All rights reserved ห้ามคัดลอก เลียนแบบ ทำซ้ำ ดัดแปลง ซึ่งรูปแบบและเนื้อหาทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์นี้          

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

อนุญาตทั้งหมด
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย

    คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตัวคุณเพื่อเราสามารถนำมาวิเคราะห์ และนำเสนอเนื้อหา ให้ตรงกับความเหมาะสมกับความสนใจของคุณ ถ้าหากคุณไม่ยินยอมเราจะไม่สามารถนำเสนอเนื้อหาและโฆษณาได้ไม่ตรงกับความสนใจของคุณ

บันทึก
คอร์สไหน..
จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณ?