คู่มือ การควบคุมงานก่อสร้างบ้านขนาดเล็ก สำหรับเจ้าของบ้านควบคุมงานเอง

คอร์สเรียนออนไลน์สอนการควบคุมงานก่อสร้างบ้านขนาดเล็ก สำหรับเจ้าของบ้านที่ต้องการควบคุมงานเอง

51 STUDENTS ENROLLED

ผมมีความสนใจในปัญหาข้อพิพาทเรื่องการขัดกันระหว่างผู้รับเหมาก่อสร้างกับเจ้าของบ้านมายาวนาน  บ่อยครั้งที่มักเกิดการทะเลาะเบาะแว้งกันจนไปถึงขั้นทิ้งงานหรือยึดงานจนมีคดีความกันเกิดขึ้น  ปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากการทำงานที่ไม่ครบถ้วนตามระบบตามหลักการก่อสร้างที่ดี คืออันที่จริงแล้วจะต้องมี เจ้าของบ้าน  ผู้ควบคุมงาน และผู้รับเหมาก่อสร้าง ร่วมกันทำงาน   แต่เนื่องจากอาคารที่ปลูกสร้างมีขนาดไม่ใหญ่และงบประมาณที่ไม่มากนัก เจ้าของบ้านจึงมักไม่นิยมว่าจ้างผู้ควบคุมงานมาทำหน้าที่ เพราะเข้าใจว่างานเล็กๆ ตนเองก็สามารถควบคุมงานเองได้  แต่ลืมนึกไปว่าการควบคุมงานก่อสร้างนั้นเป็นงานที่มีวิชาการ มีทั้งหลักทฤษฎีและหลักปฎิบัติ   ดังนั้นผู้ที่จะทำหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้างจึงต้องเป็นผู้มีความรู้ด้านทฤษฏีและปฎิบัติที่เหมาะสมกันงานที่จะทำการก่อสร้างอยู่พอสมควร

คอร์สนี้จึงมีจุดประสงค์ที่จัดทำขึ้นเพื่อเสริมความรู้ ทักษะ ในการควบคุมงานก่อสร้างบ้านขนาดเล็ก สำหรับเจ้าของบ้านที่ต้องการควบคุมงานเองรวมไปถึงนักเรียน นักศึกษา  ผู้รับเหมาก่อสร้าง หรือผู้ที่มีอาชีพสายช่าง ที่ต้องการมีความรู้เพื่อใช้ในการสื่อสารต่อกันได้อย่างราบรื่น  ผมจึงมั่นใจว่าหากท่านได้ศึกษาและเรียนรู้เนื้อหาจากหนังสือเล่มนี้แล้วจะช่วยลดปัญหาข้อพิพาทในงานก่อสร้างได้ระดับหนึ่งเลยทีเดียว

 

จุดเด่นของคอร์ส

คอร์สนี้เป็นคอร์สที่ประมวลความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมงานก่อสร้างสำหรับเจ้าของบ้านควบคุมงานเอง ซึ่งยังไม่มีใครทำหลักสูตรแบบนี้ขึ้นมาโดยเฉพาะ ดังนั้นการได้ศึกษาในคอร์สนี้ถือว่าเป็นคอร์สแรกของที่เน้นสร้างความรู้ด้านการควบคุมงานก่อสร้างให้ลงไปถึงผู้บริโภคโดยตรง

กลุ่มผู้ควบคุมงานก่อสร้างระดับเบื้องต้นและทุกคนที่สนใจในงานก่อสร้าง เช่น

 • เจ้าของบ้านที่กำลังจะสร้างบ้านหรือซื้อบ้าน
 • ผู้รับเหมาก่อสร้าง
 • นักเรียน(ที่ตั้งใจจะเรียนต่อสายสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม)
 • นักศึกษาตั้งแต่ ปวช. จนถึงระดับมหาวิทยาลัยสายสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม
 • บุคคลที่เพิ่งเข้าทำงานใหม่ๆในสายงานที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง
 • นักขายอสังหาริมทรัพย์(ใช้ความรู้นี้ตอบข้อโต้แย้งของลูกค้า)
 • สถาปนิก-วิศวกรที่เพิ่งจบใหม่(เรียนรู้เพื่อเรียนลัดประสบการณ์)
 • สถาปนิกและวิศวกรที่จบมายาวนานแล้ว(เรียนรู้เพื่อทบทวนสิ่งต่างๆทำผ่านมานานแล้วจนลืม)
 • พนักงานบริษัทอสังหาริมทรัพย์ทุกคนทุกตำแหน่ง(เรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวหน้าเลื่อนตำแหน่งในอนาคต)
 • เจ้าของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ทุกระดับ(เรียนรู้เพื่อไว้ใช้งานคน)

 

 • รู้และเข้าใจในเทคนิคการควบคุมงานก่อสร้าง
 • สามารถนำความรู้เรื่องการควบคุมงานก่อสร้าง ไปใช้ในการเริ่มต้นหรือต่อยอดในอาชีพผู้ควบคุมงานก่อสร้างได้
 • รู้และเข้าใจเทคนิคการสื่อสาร  การเจรจา  การต่อรอง การอธิบายความต่อผู้ร่วมงาน ทั้งทางวาจาและเอกสาร รวมทั้งวิธีการก่อสร้าง จนเข้าใจอย่างถ่องแท้
 • เจ้าของบ้านสามารถนำความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ไปใช้ปฏิบัติงานจริงในการควบคุมงานก่อสร้างของบ้านตนเอง
 • นำความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ไปใช้ในการศึกษาเล่าเรียนในระดับสูงต่อไป

เนื้อหาหลักสูตร

ข้อตกลงเกี่ยวกับลิขสิทธิ์และการใช้งาน 00:00:00
คำนำและสารบัญ FREE 00:09:16
ประวัติผู้สอน FREE 00:03:14
บทนำ FREE 00:05:31
บทที่ 1 : ขอบเขตหน้าที่ของผู้ควบคุมงาน
ขอบเขตหน้าที่ของผู้ควบคุมงาน 00:13:48
บทที่ 2 : ความรู้ในการผู้ควบคุมงาน
ตอนที่ 2.1.1 – การตรวจสอบสัญญา 00:12:36
ตอนที่ 2.1.2 – การตรวจสอบงวดงาน 00:11:17
ตอนที่ 2.1.3 – การเปรียบเทียบราคาเสนองานของผู้รับเหมาก่อสร้าง 00:17:49
ตอนที่ 2.1.4 – ขั้นตอนการก่อสร้างและรับมอบงาน 00:28:27
บทที่ 3 : การตรวจงานก่อสร้าง
ตอนที่ 3.1 – การถมดิน 00:14:11
ตอนที่ 3.2 – การวางผังอาคาร 00:08:46
ตอนที่ 3.3 – งานเสาเข็ม 00:22:00
ตอนที่ 3.4 – งานฐานราก 00:15:31
ตอนที่ 3.5 – งานตรวจสอบงานคอนกรีต 00:19:07
ตอนที่ 3.6 – งานตอม่อ,คานคอดิน,พื้นชั้นล่าง 00:23:36
ตอนที่ 3.7 – งานตรวจสอบพื้นสำเร็จรูปและนั่งร้าน 00:15:14
ตอนที่ 3.8 – งานเสารับพื้นชั้นสอง,คานชั้นสอง,พื้นชั้นสองและเสารับคานหลังคา 00:09:15
ตอนที่ 3.9 – งานโครงหลังคาและมุงหลังคา 00:20:47
ตอนที่ 3.10 – งานก่ออิฐและฉาบปูน 00:20:01
ตอนที่ 3.11 – งานวงกบ,ประตูหน้าต่างไม้,โลหะและงานกระจก 00:13:06
ตอนที่ 3.12 – การตรวจสอบการเตรียมท่อต่างๆของระบบไฟฟ้า,ประปา,สุขาภิบาล,สุขภัณฑ์ 00:13:04
ตอนที่ 3.13 – รายการตรวจสอบงานปูกระเบื้องพื้นและผนัง 00:21:23
ตอนที่ 3.14 – รายการตรวจสอบงานฝ้าเพดาน 00:13:22
ตอนที่ 3.15 – รายการตรวจสอบท่อร้อยสายไฟ,อุปกรณ์ดวงโคม,ปลั๊กไฟฟ้า,สวิทช์ ฯลฯ 00:16:07
ตอนที่ 3.16 – รายการตรวจสอบงานทาสี 00:14:36

ความเห็น

Logo โลโก้ ตลาดปัญญาCopyright © 2014-2024 บริษัท โค้ช มาร์เก็ตติ้ง จำกัด All rights reserved ห้ามคัดลอก เลียนแบบ ทำซ้ำ ดัดแปลง ซึ่งรูปแบบและเนื้อหาทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์นี้          

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

อนุญาตทั้งหมด
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  Always Active

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย

  คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตัวคุณเพื่อเราสามารถนำมาวิเคราะห์ และนำเสนอเนื้อหา ให้ตรงกับความเหมาะสมกับความสนใจของคุณ ถ้าหากคุณไม่ยินยอมเราจะไม่สามารถนำเสนอเนื้อหาและโฆษณาได้ไม่ตรงกับความสนใจของคุณ

บันทึก
คอร์สไหน..
จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณ?