คอร์สที่สอนข้อมูลพื้นฐาน

ช่ือ

Natthaphat Saelor

ความเชี่ยวชาญ

การขาย

ประวัติและผลงาน

ปริญญาตรี : มหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะมนุษศาสตร์ เอก สื่อสารมวลชน

Master Trainer Wealth Dynamics 2016 – Present

Master Trainer Sales Dynamics 2017 – Present

Master Train The Trainer with Wealth Dynamics 2016 – Present

Master Trainer Love Dynamics 2019 – Present

Logo โลโก้ ตลาดปัญญาCopyright © 2014-2021 บริษัท โค้ช มาร์เก็ตติ้ง จำกัด All rights reserved ห้ามคัดลอก เลียนแบบ ทำซ้ำ ดัดแปลง ซึ่งรูปแบบและเนื้อหาทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์นี้