คอร์สที่สอนข้อมูลพื้นฐาน

ช่ือ

Wariya Shutinunwarodom

ความเชี่ยวชาญ

Google Advertising

ประวัติและผลงาน

Google Adwords and Google Analytics Certified

Google Adwords Search Network Certified
Google Adwords Display Network Certified
Google Adwords Mobile Certified
Google Adwords Video Certified
Google Analytics Certified

Simplilearn Institute (USA)

Master Program in Digital Marketing Specialist (Top 5 best digital marketing program ranked by Search Engine Journal)
Certified Digital Marketing Associate (Top 5 best digital marketing program ranked by Search Engine Journal)

Professional Diploma from Digital Marketing Institute (Ireland)

Professional Diploma in Digital Marketing
Professional Diploma in Search Marketing
Professional Diploma in Social Media Marketing

ประสบการณ์การทำงาน

Digital Marketing Trainer ให้กับสถาบันสอนการตลาดออนไลน์ องค์กรธุรกิจ และธุรกิจ SMEs ชั้นนำของไทย
ประสบการณ์การทำงานด้านการสื่อสารองค์กรและการสื่อสารการตลาด ทั้งในระดับบริหารและปฏิบัติการกว่า 7 ปี

Logo โลโก้ ตลาดปัญญาCopyright © 2014-2021 บริษัท โค้ช มาร์เก็ตติ้ง จำกัด All rights reserved ห้ามคัดลอก เลียนแบบ ทำซ้ำ ดัดแปลง ซึ่งรูปแบบและเนื้อหาทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์นี้