Google Analytics ขั้นพื้นฐาน
เพื่อวางแผนการตลาดออนไลน์ให้ปัง

คอร์สออนไลน์ เรียนออนไลน์ สอนการอ่านรายงานและวิเคราะห์ข้อมูลจาก Google Analytics – สอนโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงจากการใช้งานและจากการเป็น Trainer ให้กับองค์กรชั้นนำ

0 STUDENTS ENROLLED

  ไม่มีข้อมูล..จะวางแผนได้ไง?
  ข้อมูลไม่ลึก..การตลาดจะสำเร็จได้ไง?

  ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่เคยลงโฆษณาออนไลน์แล้วยอดขายไม่กระเตื้อง หรือต้นทุนในการได้มาซึ่งลูกค้า (Customer Acquisition Cost) สูงลิ่ว แต่ไม่รู้จะปรับจูนการลงโฆษณายังไง นั่นอาจเป็นเพราะคุณไม่เคยวิเคราะห์ผลลัพธ์จากการลงโฆษณาอย่างจริงจัง หรือไม่ก็ไม่มีข้อมูลเชิงลึก ที่จะช่วยให้คุณเข้าใจลูกค้าอย่างถ่องแท้

  Google Analytics เป็นเครื่องมือสำคัญที่สุดที่นักการตลาดออนไลน์ทุกคนต้องมี และมีแล้ว..ยังไม่พอ ต้องแตกฉานในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้มาอีกด้วย เพื่อที่จะเข้าใจพฤติกรรมของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ และเข้าใจประสิทธิภาพของโฆษณาที่คุณจ่ายเงินไป เพื่อปรับแต่ง และต้อนลูกค้ามาสู่เว็บไซต์ของคุณด้วยงบประมาณที่คุ้มค่าที่สุด

  คอร์สนี้จะให้คุณเข้าใจรายงานต่างๆ ของ Google Analytics เพื่อให้คุณสามารถปรับกลยุทธ์การตลาด และการลงโฆษณาของคุณให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด

  สอนโดยผู้ที่รู้จริง ได้รับประกาศนียบัตร (Certification) จาก Google และสถาบันชั้นนำหลายแห่ง

  ผู้สอนมีประสบการณ์การสอน ไม่ใช่แค่รู้ แต่สอนเป็น เพราะเป็น Trainer ให้กับสถาบันการตลาดออนไลน์ขององค์กรธุรกิจชั้นนำของประเทศไทย นอกจากนั้นยังมีประสบการณ์ตรงในการทำงานด้านการสื่อสารองค์กรและการสื่อสารการตลาด ทั้งในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติการมากว่า 7 ปี

  • ทีมงานฝ่าย Marketing, PR, Communications ภายในองค์กรที่ดูแลงานด้านการตลาดออนไลน์ Digital Marketing ที่จำเป็นต้องใช้ Google Analytics ในการสรุปผลและวิเคราะห์ประสิทธิภาพของเว็บไซต์ เพื่อนำไปวางแผนการโฆษณาและการตลาดออนไลน์
  • เจ้าของธุรกิจต่างๆ ที่มีเว็บไซต์ และต้องการทำความเข้าใจ Google Analytics เพื่อนำข้อมูลไปวิเคราะห์และวางกลยุทธ์การตลาดออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
  • ผู้ประกอบอาชีพอิสระ (Freelance) ที่มีเว็บไซต์ และต้องการทำความเข้าใจ Google Analytics เพื่อนำข้อมูลไปวิเคราะห์และวางกลยุทธ์การตลาดออนไลน์และโฆษณาออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
  • นักศึกษาและบุคคลทั่วไปในสาขาอาชีพต่างๆ ที่ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Google Analytics

  • ความรู้ความสามารถในการอ่านรายงานพื้นฐาน (Standard Report) ของ Google Analytics เพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพและผลลัพธ์ในการทำการตลาดออนไลน์ช่องทางต่างๆ ทั้ง online และ offline ที่เชื่อมโยงเข้ามาที่เว็บไซต์ รวมทั้งข้อมูลผู้ชม และพฤติกรรมในการเยี่ยมชมเว็บไซต์
  • การวิเคราะห์ข้อมูลบน Google Analytics เชิงลึก เพื่อนำข้อมูลไปปรับใช้กับกลยุทธ์การตลาดออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
  • การนำข้อมูลกลุ่มผู้ชมจาก Google Analytics ไปใช้ในการสร้างโฆษณา Remarketing บน Google Adwords

  เนื้อหาหลักสูตร

  ข้อตกลงเกี่ยวกับลิขสิทธิ์และการใช้งาน 00:00:00
  1. บทนำ
  1.1 โครงสร้างบัญชี Google Analytics 00:02:28
  1.2 สิ่งที่ต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับรายงาน Google Analytics 00:03:52
  1.3 เจาะลึก Bounce Rate – ตัวชี้วัดคุณภาพเว็บไซต์ที่ไม่ควรมองข้าม FREE 00:02:12
  2. รายงานพื้นฐาน (Standard Report)
  2.1 ทำความรู้จักรายงานพื้นฐานและองค์ประกอบของรายงานใน Google Analytics 00:02:37
  3. Audience Report
  3.1 ทำความรู้จักผู้ชมเว็บไซต์เบื้องต้นด้วยรายงาน Audience – Overview 00:02:34
  3.2 เจาะลึกพฤติกรรมผู้ชมรายบุคคลด้วยรายงาน Audience – User Explorer Report 00:02:50
  3.3 ตรวจสอบข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มเป้าหมายด้วยรายงาน Audience – Demographic 00:02:36
  3.4 วิเคราะห์ไลฟ์สไตล์และความสนใจของกลุ่มเป้าหมายกับรายงาน Audience – Interest 00:08:03
  3.5 วิเคราะห์ฐานการตลาดของสินค้าและบริการด้วยรายงาน Audience – Geo 00:04:16
  3.6 วัดระดับความสนใจ ความผูกพัน และการมีส่วนร่วม (Engagement) ด้วยรายงาน Audience – Behavior 00:06:10
  3.7 วิเคราะห์การใช้งาน Web Browser และเครือข่ายอินเตอร์เนตของผู้ชมด้วยรายงาน Audience – Technology 00:04:45
  3.8 ตรวจสอบพฤติกรรมในการใช้อุปกรณ์สื่อสารในการดูเว็บไซต์ด้วยรายงาน Audience – Mobile (Overview, Device) 00:04:11
  3.9 สรุปรายงาน Audience 00:03:46
  4. Acquisition Report
  4.1 ทำความรู้จักรายงาน Acquisition – Overview เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของช่องทางออนไลน์ต่างๆ ในเบื้องต้น 00:05:15
  4.2 วิเคราะห์และดูผลลัพธ์ประสิทธิภาพของแต่ละช่องทางออนไลน์ด้วยรายงาน Acquisition – All Traffic – Channels 00:02:12
  4.3 เจาะลึกของแหล่งที่มาของแต่ละช่องทางด้วยรายงาน Acquisition – All Traffic – Source/Medium 00:07:39
  4.4 วิเคราะห์ผลการลิงค์จากเว็บไซต์ต่างเข้ามาที่เว็บไซต์ของเรา (Backlink) ด้านรายงาน Acquisition – All Traffic – Referrals 00:01:22
  4.5 ทำความรู้จักรายงาน Acquisition – Adwords เพื่อวัดประสิทธิภาพโฆษณาบน Google Adwords ทุกรูปแบบ 00:03:19
  4.6 ตรวจสอบผลลัพธ์ของโฆษณาบน Google Adwords ทุกรูปแบบด้วยรายงาน Acquisition – Adwords – Campaign 00:05:41
  4.7 วิเคราะห์ผลลัพธ์โฆษณาแบบ Search Network ด้วยรายงาน Acquisition – Adwords – Keywords and Search Queries 00:08:42
  4.8 วิเคราะห์ช่วงเวลาในการรับชมและคลิกโฆษณา Google Adwords ด้วยรายงาน Acquisition – Adwords – Hour of Day 00:02:30
  4.9 วิเคราะห์ผลลัพธ์โฆษณา Google Display Network ด้วยรายงาน Acquisition – Adwords – Display Targeting 00:04:13
  4.10 วิเคราะห์ผลลัพธ์โฆษณา Google แบบ Video ด้วยรายงาน Acquisition – Adwords – Video Campaign 00:01:34
  4.11 ทำความรู้จักรายงาน Acquisition – Search Console เพื่อวัดประสิทธิภาพในการทำ SEO 00:03:00
  4.12 เจาะลึกผลลัพธ์การทำ SEO ให้กับหน้าเว็บไซต์แต่ละหน้าด้วยรายงาน Acquisition – Search Console – Landing Page 00:05:39
  4.13 วิเคราะห์ข้อมูลสำคัญอื่น ๆ เพื่อการทำ SEO ให้ปังด้วยรายงาน Acquisition – Search Console – Countries, Devices, Queries 00:05:45
  4.14 วัดประสิทธิภาพในการทำการตลาดออนไลน์ผ่าน Social Media ด้วยรายงาน Acquisition – Social 00:04:33
  4.15 เจาะลึกประสิทธิภาพในการทำการตลาดออนไลน์ทุกช่องทางด้วยรายงาน Acquisition – Campaign 00:03:46
  4.16 การสร้างแคมเปญ (Campaign Setting) เพื่อใช้วัดผลลัพธ์การโฆษณาออนไลน์ในช่องทางต่างๆ 00:14:06
  4.17 สรุปรายงาน Acquisition 00:02:13
  5. Behavior Report
  5.1 ทำความรู้จักกับรายงาน Behavior – Overview เพื่อตรวจสอบพฤติกรรมในการรับชมเว็บไซต์ FREE 00:01:39
  5.2 เจาะลึกพฤติกรรมในการดูเว็บไซต์แต่ละหน้าด้วยรายงาน Behavior – Site Content – All Pages 00:04:40
  5.3 วิเคราะห์การรับชมเว็บไซต์เพิ่มเติมด้วยรายงาน Behavior – Site Content – Landing Page, Exit Page 00:10:31
  5.4 เช็คความเร็วในการโหลดหน้าเว็บไซต์ด้วยรายงาน Site Speed 00:10:00
  5.5 วิเคราะห์พฤติกรรมในการคลิกแต่ละปุ่มด้วยรายงาน Behavior – Event 00:05:47
  5.6 สรุปรายงาน Behavior 00:03:32
  6. Conversion Report
  6.1 แนะนำรายงาน Conversion Report FREE 00:00:52
  6.2 ทำความรู้จักประเภทของ Conversion FREE 00:02:27
  6.3 ทำความรู้จักกับรายงาน Conversion Report 00:00:43
  6.4 วัดผลลำเร็จของเว็บไซต์ด้วยการตั้งเป้าหมาย (Goal Setting) บน Google Analytics 00:01:28
  6.5 วัดผลสำเร็จตามจำนวนหน้าในการรับชมเว็บไซต์แต่ละครั้งด้วยการตั้งเป้าหมายแบบ Page/Screens per Session 00:01:48
  6.6 วัดผลสำเร็จในการสร้าง Lead, ลงทะเบียนกรอกแบบฟอร์มบนเว็บไซต์ด้วยการตั้งเป้าหมายแบบ Destination 00:05:42
  6.7 วัดผลสำเร็จในการคลิกปุ่มต่างๆ ด้วยการตั้งเป้าหมายแบบ Event 00:03:38
  6.8 วัดผลสำเร็จของเว็บไซต์กับรายงาน Conversion – Goal – Overview 00:02:28
  6.9 วิเคราะห์รายละเอียดแต่ละขั้นตอนของเป้าหมายแบบ Destination ด้วยรายงาน Conversion – Funnel Visualization 00:03:31
  6.10 วิเคราะห์รายละเอียดของช่องทางที่ทำให้เกิดผลสำเร็จในรูปแบบชาร์ทด้วยรายงาน Conversion – Goal Flow 00:02:12
  6.11 วิเคราะห์ประสิทธิภาพในการสร้างผลสำเร็จของช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ ด้วยรายงาน Conversion – Multi-Channel Funnel 00:01:50
  6.12 Conversion – Attribution – Model Comparison Tool 00:07:25
  7. Real-Time Report
  7.1 ดูผลลัพธ์แบบสดๆ เกาะติดการรับชมเว็บไซต์อย่างใกล้ชิดด้วยรายงาน Real-Time Report FREE 00:03:15
  8. วิเคราะห์ผลขั้นสูงด้วย Segmentation
  8.1 Standard Segment 00:07:50
  8.2 Basic Custom Segment 00:04:59
  8.3 Advanced Custom Segment 00:04:43
  9. การเตรียมข้อมูลสำหรับ Retargeting Ads
  9.1 การกำหนดกลุ่มเป้าหมายในการทำโฆษณา Remarketing บน Google Adwords ด้วยการสร้าง Audience List 00:04:49

  ความเห็น

  Logo โลโก้ ตลาดปัญญาCopyright © 2014-2021 บริษัท โค้ช มาร์เก็ตติ้ง จำกัด All rights reserved ห้ามคัดลอก เลียนแบบ ทำซ้ำ ดัดแปลง ซึ่งรูปแบบและเนื้อหาทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์นี้
  คอร์สไหน..
  จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณ?