รูปประวัติส่วนตัว
ดู Profile ของ Wariya Shutinunwarodom

Wariya Shutinunwarodom

Google Advertising

Google Adwords and Google Analytics Certified Google Adwords Search Network Certified Google Adwords Display Network Certified Google Adwords Mobile Certified Google Adwords Video Certified Google Analytics Certified Simplilearn Institute (USA) Master Program in Digital Marketing Specialist (Top 5 best digital marketing program ranked by Search Engine Journal) Certified Digital Marketing Associate (Top 5 best digital marketing program ranked by Search Engine Journal) Professional Diploma from Digital Marketing Institute (Ireland) Professional Diploma in Digital Marketing Professional Diploma in Search Marketing Professional Diploma in Social Media Marketing ประสบการณ์การทำงาน Digital Marketing Trainer ให้กับสถาบันสอนการตลาดออนไลน์ องค์กรธุรกิจ และธุรกิจ SMEs ชั้นนำของไทย ประสบการณ์การทำงานด้านการสื่อสารองค์กรและการสื่อสารการตลาด ทั้งในระดับบริหารและปฏิบัติการกว่า 7 ปี
  •  3
  • 0
Logo โลโก้ ตลาดปัญญาCopyright © 2014-2019 บริษัท โค้ช มาร์เก็ตติ้ง จำกัด All rights reserved ห้ามคัดลอก เลียนแบบ ทำซ้ำ ดัดแปลง ซึ่งรูปแบบและเนื้อหาทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์นี้