ยอดขายทะลุเป้า ด้วย Google Adwords Video

คอร์สออนไลน์ เรียนออนไลน์ สอนการใช้งาน Google Adwords เพื่อลงโฆษณา Video – สอนโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงจากการใช้งานและจากการเป็น Trainer ให้กับองค์กรชั้นนำ

1 STUDENTS ENROLLED

ทุกวันนี้ข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต 80% เป็นข้อมูลวีดีโอ และผู้คนทั่วไป (รวมถึงลูกค้าของคุณ) ดูวีดีโอวันละ 2 ชั่วโมงโดยเฉลี่ย แพลตฟอร์มวีดีโอเช่น YouTube จึงเป็นแหล่งสำคัญที่จะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของสินค้าของคุณ

หากคุณกำลังสนใจวิธีลงโฆษณาวีดีโอ..ให้ได้ผลลัพธ์จริงจัง คอร์สนี้จะสอนขั้นตอนอย่างละเอียดในการใช้งานแพลตฟอร์มของ Google Adwords เพื่อลงโฆษณาวีดีโอ

สอนโดยผู้ที่รู้จริง ได้รับประกาศนียบัตร (Certification) จาก Google และสถาบันชั้นนำหลายแห่ง

ผู้สอนมีประสบการณ์การสอน ไม่ใช่แค่รู้ แต่สอนเป็น เพราะเป็น Trainer ให้กับสถาบันการตลาดออนไลน์ขององค์กรธุรกิจชั้นนำของประเทศไทย นอกจากนั้นยังมีประสบการณ์ตรงในการทำงานด้านการสื่อสารองค์กรและการสื่อสารการตลาด ทั้งในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติการมากว่า 7 ปี

  • ทีมงานฝ่าย Marketing, PR, Communications ภายในองค์กรที่ดูแลงานด้านการตลาดออนไลน์ Digital Marketing
  • เจ้าของธุรกิจต่างๆ ที่ต้องการโปรโมท โฆษณาสินค้าและบริการ หรือกิจกรรมการตลาดต่างๆ บนช่องทางออนไลน์
  • ผู้ประกอบอาชีพอิสระ (Freelance) ที่ต้องการโปรโมท โฆษณาสินค้าและบริการ หรือกิจกรรมการตลาดต่างๆ บนช่องทางออนไลน์
  • นักศึกษาและบุคคลทั่วไปในสาขาอาชีพต่างๆ ที่ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการโฆษณา Google Adwords แบบ Video

  • ความรู้และทักษะในการใช้งานระบบ Google Adwords เพื่อสร้างโฆษณาแบบ Video
  • การวิเคราะห์ประสิทธิภาพและผลลัพธ์ของแคมเปญโฆษณา Google Adwords – Video

เนื้อหาหลักสูตร

ข้อตกลงเกี่ยวกับลิขสิทธิ์และการใช้งาน 00:00:00
1. บทนำ
1.1 โครงสร้างบัญชี Google Adwords FREE 00:01:19
2. ขั้นตอนการสร้างโฆษณา Google Adwords - Video
2.1 การสร้างแคมเปญและตั้งวัตถุประสงค์ของแคมเปญ FREE 00:03:39
2.2 การตั้งชื่อแคมเปญ งบประมาณในการซื้อโฆษณาต่อวัน และระยะเวลาของแคมเปญ 00:05:11
2.3 การเลือกตำแหน่งโฆษณา ภาษา และพื้นที่ของกลุ่มเป้าหมาย 00:05:58
2.4 การเลือกวิธีการ Bidding, การยกเว้นประเภท Content ที่โฆษณาจะโชว์ (Content Exclusion) และการเลือกอุปกรณ์ในการโชว์โฆษณา 00:07:02
2.5 การกำหนดความถี่ในการโชว์โฆษณา (Frequency Capping), การกำหนดช่วงเวลาในการโฆษณา, การตั้งชื่อกลุ่มโฆษณา (Ad Group) และราคาค่าโฆษณา 00:05:22
2.6 การกำหนดกลุ่มเป้าหมายแบบ Audience 00:11:39
2.7 การกำหนดกลุ่มเป้าหมายแบบ Content 00:08:19
2.8 การนำโฆษณาจาก YouTube มาใช้เป็นชิ้นงานโฆษณาสำหรับ Google Adwords Video 00:04:31
2.9 ประเมินผลลัพธ์เพื่อวางแผนโฆษณาอย่างแม่นยำด้วย Display Planner 00:16:03
3. การวิเคราะห์ผลและสรุป
3.1 การวิเคราะห์ผลลัพธ์และประสิทธภาพของแคมเปญโฆษณา Google Adwords – Video 00:03:15

ความเห็น

Logo โลโก้ ตลาดปัญญาCopyright © 2014-2021 บริษัท โค้ช มาร์เก็ตติ้ง จำกัด All rights reserved ห้ามคัดลอก เลียนแบบ ทำซ้ำ ดัดแปลง ซึ่งรูปแบบและเนื้อหาทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์นี้
คอร์สไหน..
จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณ?