รูปประวัติส่วนตัว
ดู Profile ของ Chomphunut Smith (ครูแป้ง)

Chomphunut Smith (ครูแป้ง)

สอนภาษาอังกฤษ

ปริญญาโทด้านการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ 2 (TESOL Leadership) จาก Massey University, New Zealand ปริญญาตรีเอกภาษาอังกฤษ จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงราย นักเรียนทุนเต็มของรัฐบาลนิวซีแลนด์ New Zealand ASEAN Scholars Awards 2015 นักเรียนทุนบางส่วน IELTS Prize 2015 จาก British Council ติวเตอร์สอนภาษาอังกฤษอิสระ วิทยากรค่ายภาษาอังกฤษในโรงเรียนต่างๆ ของลำพูน วิทยากรพิเศษสอนภาษาอังกฤษของโรงเรียนต่างๆ ในลำพูน วิทยากรพิเศษสอนภาษาอังกฤษให้แก่พนักงานและผู้บริหารของบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมลำพูน ผู้ผลิตคอร์สเรียนออนไลน์อิสระ ผู้เขียนแบบเรียนภาษาอังกฤษอิสระ
  •  0
  • 0
Logo โลโก้ ตลาดปัญญาCopyright © 2014-2019 บริษัท โค้ช มาร์เก็ตติ้ง จำกัด All rights reserved ห้ามคัดลอก เลียนแบบ ทำซ้ำ ดัดแปลง ซึ่งรูปแบบและเนื้อหาทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์นี้