PowerPoint ผลงานเด่น…พรีเซ้นต์ได้

คอร์สออนไลน์ สอนวิธีการทำสไลด์ PowerPoint อย่างมืออาชีพ ตั้งแต่การเตรียมการ เทรนด์การออกแบบสไลด์ การใช้เครื่องมือต่างๆ ให้ PowerPoint ของคุณออกมาดูดีสมกับเป็นมืออาชีพ

0 STUDENTS ENROLLED

  เนื้อหาของคอร์สนี้มาจากประสบการณ์การทำงานจริง และการเรียนรู้ของผู้สอน อธิบายการใช้งาน PowerPoint อย่างเป็นขั้นตอน ง่ายและกระชับ สะท้อนความเป็นมืออาชีพ

  ในการนำเสนอผลงาน ท่านจะได้ทราบการเตรียมออกแบบงานนำเสนอหัวหน้างานหรือลูกค้า เทคนิคการใช้เครื่องมือต่างๆ เทรนด์การออกแบบในยุคดิจิทัล ตลอดจนเรียนรู้สิ่งที่ไม่ควรมีในงานนำเสนอของเรา

  • ผู้ที่ต้องการนำเสนองานกับลูกค้าให้ประทับใจ
  • ผู้ที่ต้องการนำเสนองานกับผู้บังคับบัญชาให้คล้อยตาม

  • รู้ขั้นตอนการทำสไลด์ PowerPoint อย่างมืออาชีพ
  • สามารถวางแผน และเตรียมการทำสไลด์อย่างเป็นระบบ
  • รู้จักเครื่องมือต่างๆ ที่ช่วยทำให้ผลงานดูดีสมกับเป็นมืออาชีพ
  • เรียนรู้เทรนด์การออกแบบสไลด์ในยุคใหม่

  เนื้อหาหลักสูตร

  ข้อตกลงเกี่ยวกับลิขสิทธิ์และการใช้งาน 00:00:00
  Chapter 1 : แนะนำโปรแกรม PowerPoint
  1. แนะนำโปรแกรม PowerPoint 00:09:48
  Chapter 2 : การเตรียมออกแบบงานนำเสนอหัวหน้างานหรือลูกค้า
  2. การเตรียมออกแบบงานนำเสนอหัวหน้างานหรือลูกค้า FREE 00:10:54
  Chapter 3 : เทคนิคการออกแบบสไลด์ในแบบของคุณด้วยสไลด์ต้นแบบ (Slide Master)
  3.1 Slide Master คืออะไร 00:05:03
  3.2 ประเภทของ Master 00:06:41
  3.3 ช่วยให้ทำงานได้เร็วขึ้น!! Slide Master เปลี่ยนทีเดียว มีผลทั้งงาน 00:14:11
  3.4 การลบ Layout ที่ไม่ได้ใช้ออกและปรับแต่ง Layout ในแบบฉบับของเรา 00:08:26
  3.5 การปรับแต่ง Handout/Note Master ในแบบของเรา 00:10:44
  3.6.1 การเตรียม Textbox/Shape/Background เพื่อใช้เป็นค่าเริ่มต้น 00:11:10
  3.6.2 การเก็บ Slide Master สำหรับการเรียกใช้งานครั้งต่อไป และกำหนดเป็นค่าเริ่มต้นทุกครั้ง 00:04:04
  Chapter 4 : เทคนิคการจัดการตัวอักษร (Font, Text) หัวข้อและย่อหน้า
  4.1 ตัวอย่างเทคนิคการนำเสนอเนื้อหา FREE 00:04:31
  4.2 การพิมพ์หัวข้อ 00:01:41
  4.3 การพิมพ์หัวข้อแบบด่วนๆ 00:02:20
  4.4 การพิมพ์ย่อหน้าธรรมดา 00:02:05
  4.5 การพิมพ์ย่อหน้าลอย 00:02:37
  4.6 การนำเข้าหัวข้อจากไฟล์ PowerPoint อื่น 00:03:50
  4.7 การนำเข้าหัวข้อจากไฟล์ Word 00:07:39
  Chapter 5 : เทคนิคการจัดการภาพ (Picture) และรูปทรง (Shape)
  5.1 การแทรกภาพในงานนำเสนอ 00:04:39
  5.2 เทคนิคการปรับแต่ง ปรับแก้รูปภาพ 00:12:14
  5.3 เทคนิคการใช้งานร่วมกันระหว่างรูปภาพกับข้อความ 00:06:28
  5.4 เทคนิคการสร้าง Photo Album 00:05:47
  5.5 วาด Shape แบบมืออาชีพ 00:08:35
  5.6 แก้ไขปรับแต่ง Shape อย่างรวดเร็ว 00:08:32
  5.7 การ Set Default Shape เป็นค่าเริ่มต้นและการ Save as Picture เพื่อนำไปใช้งาน 00:07:25
  Chapter 6 : เทคนิคการทำงานกับ Smart Art
  6.1 การสร้าง Smart Art 00:10:52
  6.2 เทคนิคการปรับแต่ง SmartArt 00:04:23
  Chapter 7 : เปลี่ยนสไลด์ด้วย Transition ดูเป็นมืออาชีพขึ้นเยอะ
  7.1 ภาพรวมการใช้งาน Slide Transition 00:04:27
  7.2 ตัวอย่างการใช้งาน Slide Transition 1 00:02:49
  7.3 ตัวอย่างการใช้งาน Slide Transition 2 00:03:55
  Chapter 8 : สร้างภาพเคลื่อนไหวให้น่าสนใจด้วย Animation
  8.1 รู้จัก Animation ใน Powerpoint 00:05:36
  8.2 ตัวอย่างการใช้งาน Animation 00:03:41
  8.3 เทคนิคการใช้ Animation กับข้อความ 00:05:41
  8.4 เทคนิคการใช้ Animation กับ SmartArt 00:02:59
  8.5 เทคนิคการใช้ Animation กับรูปภาพ 00:03:20
  8.6 เทคนิคการใช้ Animation กับกราฟ 00:03:16
  8.7 ตัวอย่างเทคนิคการใช้ Animation แบบที่ 1 00:03:51
  8.8 ตัวอย่างเทคนิคการใช้ Animation แบบที่ 2 00:03:34
  8.9 ตัวอย่างเทคนิคการใช้ Animation แบบที่ 3 00:08:04
  Chapter 9 : เทคนิคการจัดการวีดีโอ (Video)
  9.1 การติดตั้ง Add-ins เสริม 00:04:15
  9.2 การแทรก Flash กับ YouTube 00:03:20
  9.3 การ Download Video มาใช้งานแบบ Offline 00:04:11
  9.4 การแทรกและควบคุม Video 00:07:29
  9.5 การใส่ภาพหน้าปกให้กับ Video 00:02:03
  9.6 การกำหนด Bookmark ให้กับ Video 00:03:15
  9.7 การปรับแต่งและการตัด Video ด้วย Powerpoint 00:06:30
  Chapter 10 : เทคนิคการทำงานกับตาราง (Table)
  10.1 การสร้างตารางใน PowerPoint 00:08:16
  10.2 การ Copy ตารางจากไฟล์ Excel 00:05:24
  Chapter 11 : เทคนิคการทำงานกับกราฟ (Graph)
  11.1 การสร้างกราฟใน PowerPoint 00:12:01
  11.2 การ Copy กราฟจากไฟล์Excel 00:05:35
  11.3 ตัวอย่างเทคนิคการสร้างกราฟแบบที่ 1 00:04:53
  11.4 ตัวอย่างเทคนิคการสร้างกราฟแบบที่ 2 00:05:08
  11.5 ตัวอย่างเทคนิคการสร้างกราฟแบบที่ 3 00:06:35
  11.6 ตัวอย่างเทคนิคการสร้างกราฟแบบที่ 4 00:04:30
  11.7 ตัวอย่างเทคนิคการสร้างกราฟแบบที่ 5 00:05:42
  11.8 ตัวอย่างเทคนิคการสร้างกราฟแบบที่ 6 00:05:21
  Chapter 12 : การนำเสนอแบบ Link & Action
  12.1 ตัวอย่างการนำเสนอแบบ Link & Action 00:02:16
  12.2 เครื่องมือสำหรับสร้าง Link & Action 00:03:10
  12.3 การสร้างปุ่มโต้ตอบอัตโนมัติ (Action Button) 00:05:08
  12.4 การสร้าง Link เพื่อไปยังสไลด์ต่างๆ 00:04:35
  12.5 การสร้าง Link เพื่อเปิดเว็บไซต์ (www) 00:02:58
  12.6 การสร้าง Link เพื่อเปิดไฟล์ประกอบอื่น เช่น Word, Excel, Movie 00:03:28
  12.7 การสร้าง Link เพื่อเปิดโปรแกรมอื่นๆ เช่น โปรแกรมเครื่องคิดเลข 00:05:01
  12.8 การสร้างปุ่มจบการนำเสนอ (End Show) 00:02:38
  Chapter 13 : รวมเทคนิคการใช้งาน PowerPoint ที่บางคนยังไม่รู้
  13.1 การแสดงความคิดเห็นลงไปบนสไลด์ 00:03:57
  13.2 การเคลียร์รูปแบบที่ติดมากับฟอนต์ 00:01:50
  13.3 การแทนที่ฟอนต์ทั้งหมดใน File Powerpoint ลดเวลามากๆ 00:01:53
  13.4 จับภาพหน้าจอง่ายๆด้วย Screen Shot 00:01:59
  13.5 อัดคลิปบนหน้าจอทำที่นี่ได้เลย Screen Recording 00:02:49
  13.6 ออกแบบรูปทรงได้ง่ายๆด้วย Merge Shapes 00:02:15
  13.7 ชอบสีไหนดูดสีนั้นง่ายๆไม่ต้องจำ Color Code 00:03:55
  13.8 การคัดลอก Object ไปใช้ง่ายๆ 00:01:19
  13.9 การคัดลอก Format ไปใช้ง่ายๆ 00:01:34
  13.10 การคัดลอก Animation ไปใช้ง่ายๆ 00:01:48
  13.11 รวมคีย์ลัด 00:06:19
  Chapter 14 : เทคนิคการออกแบบงานนำเสนออย่างไรไม่ให้ดูแล้วงง
  14. เทคนิคการออกแบบงานนำเสนออย่างไรไม่ให้ดูแล้วงง 00:11:45
  Chapter 15 : เทคนิคการเผยแพร่ File นำเสนอ
  15.1 การส่งออกไปเป็นไฟล์ในรูปแบบต่างๆ 00:03:24
  15.2 การส่งออกเป็นไฟล์ Word 00:03:35
  15.3 การส่งออกเป็นไฟล์รูปภาพ 00:02:24
  15.4 การส่งออกแบบ Powerpoint โชว์อย่างเดียว 00:03:01
  15.5 การป้องกันการแก้ไขเนื้อหา โดยไม่ใส่รหัสผ่าน 00:01:25
  15.6 การป้องกันการเปิดไฟล์และป้องกันการแก้ไขเนื้อหา 00:01:41
  15.7 การส่งออกเป็นไฟล์ Video 00:05:01
  15.8 การป้องกันตัวอักษรเพี้ยน เมื่อต้องนำงานไปใช้กับคอมพิวเตอร์อื่น 00:02:05
  15.9 การสั่งพิมพ์งานนำเสนอแบบปกติ 00:04:09
  15.10 เคล็ดลับการสั่งพิมพ์งานนำเสนอให้ใหญ่กว่าเดิม 00:03:23
  Chapter 16 : เทคนิคการนำเสนอ
  16.1 เทคนิคการวิเคราะห์ผู้ฟังและการเตรียมตัวก่อนนำเสนอ 00:11:45
  16.2 นำเสนอแบบมืออาชีพด้วยโปรแกรมช่วย Zoom หน้าจอ 00:03:53
  16.3 รวมคีย์ลัดในการนำเสนอแบบมืออาชีพ 00:04:57

  ความเห็น

  Logo โลโก้ ตลาดปัญญาCopyright © 2014-2017 บริษัท โค้ช มาร์เก็ตติ้ง จำกัด All rights reserved ห้ามคัดลอก เลียนแบบ ทำซ้ำ ดัดแปลง ซึ่งรูปแบบและเนื้อหาทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์นี้
  ทางเลือกใหม่ ไร้ความเสี่ยง
  เลือกเรียนได้ทุกคอร์สอย่างอิสระใน
  ระบบบุฟเฟ่ต์
  • ไม่ต้องกลัวว่าจะสอนไม่ดี
  • ไม่ต้องกลัวว่าเนื้อหาจะไม่ตรงใจ
  • อยากเรียนโน่นนี่นั่นหลายอย่าง..ได้เลย
  • อยากประหยัด..ใช่เลย..ระบบบุฟเฟ่ต์ตอบโจทย์