อุปสรรคใด..ที่ทำให้ท่าน
ยังไม่ตัดสินใจซื้อคอร์สเรียน?

แบบฟอร์มสำรวจความคิดเห็นนี้จะช่วยให้เราปรับปรุงสินค้าและบริการของเรา ขอความกรุณาท่านให้ความเห็นตามความเป็นจริง จักเป็นพระคุณยิ่ง

เราอยากทราบเหตุผลที่ท่านยังไม่ตัดสินใจซื้อคอร์ส?