คอร์สที่สอนข้อมูลพื้นฐาน

ช่ือ

ศรัทธา สุวรรณชาตรี

ความเชี่ยวชาญ

MS-Office, Network Infrastructure

ประวัติและผลงาน

ชื่อ ศรัทธา สุวรรณชาตรี  (พี่กุ๊ก) จบการศึกษาระดับปริญญาตรี Business Computer, ระดับปริญญาโท  Management of  Information Technology มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ประสบการณ์

1. เป็นอาจารย์พิเศษ โครงการวิทยาลัยในโรงงาน หลักสูตร

– คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
– การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานอาชีพประมง
– เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ

ให้กับนักศีกษา วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์  มากกว่า 10 ปี

2. มีประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหาจากการใช้งาน Microsoft Office ให้กับ User ในโรงงานอุตสาหกรรม มากกว่า 15 ปี จึงทำให้เห็นปัญหาอย่างหลากหลายและครอบคลุมทุกเรื่อง

3. มีประสบการณ์ผ่านการฝึกอบรมมาอย่างมากมาย ทำให้เห็นเทคนิคการออกแบบงานนำเสนอของวิทยากรชั้นนำระดับประเทศมากมาย และนำมาปรับใช้กับงานอบรมในหลักสูตรนี้

ตัวอย่างหลักสูตรที่เข้าอบรมและได้รับใบรับรอง

– หลักสูตร Digital Marketing 4.0
– หลักสูตร สร้างเสริมศักยภาพผู้บริหารภาคอุตสาหกรรมไทยเพื่อก้าวสู่ยุคดิจิตอล รุ่นที่ 1
– หลักสูตร Microsoft Exchange Server 2013 Administrator Workshop
– หลักสูตร Smart Factory Big Data Analytics เพื่อการตัดสินใจและสร้างความได้เปรียบสู่อุตสาหกรรม 4.0
– หลักสูตร ITIL Foundation Certification and Workshop
– หลักสูตร Advanced Network and System Security with Firewall Configuration

Logo โลโก้ ตลาดปัญญาCopyright © 2014-2021 บริษัท โค้ช มาร์เก็ตติ้ง จำกัด All rights reserved ห้ามคัดลอก เลียนแบบ ทำซ้ำ ดัดแปลง ซึ่งรูปแบบและเนื้อหาทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์นี้