ขอบคุณ blogpanya ที่ให้อาหารสมอง

ขอบคุณ blogpanya ที่ให้อาหารสมอง และมั่นใจว่าจะทําให้เราได้เติบโตทุกๆ ด้าน ซึ่งหาไม่ได้ที่ไหนแล้ว

ว่าใครจะมาบอกเปิดเผยเคล็ดลับกันขนาดนี้ ต้องขอบคุณมากๆ ดิฉันคนหนึ่งที่คิดเริ่มต้นธุรกิจตัวเอง โดยการขายสินค้าบนอินเทอร์เน็ตจะว่าไป ดิฉันเริ่มตั้งแต่ เดือนสิงหาคม ปี 2553 ทําได้ไม่กี่เดือนก็ไม่ได้ทําต่อ จนกระทั่งเดือน ธค 54 นี้ได้มาจับอีกครั้ง วางมือไปอาจด้วยเพราะภาระกิจจําเป็นที่ต้องทําก่อน แต่ไม่เคยลืมว่าจะต้องเริ่มต้นธุรกิจนี้ และต่อจากนี้จะไม่ไปไหน และเมื่อได้พบ blogpanya ก็ทําให้เกิดมีความมั่นใจมากขึ้นๆ ทุกๆ วัน ที่ได้ฟังวีดีโอ ดิฉัน ฟังหลายๆ รอบมากๆเลย แต่ละชุด ฟัง 10 รอบขึ้นไปเห็นจะได้ จนจะจําได้ทุกคําพูดแล้วค่ะ

ขอบคุณอีกครั้ง และมั่นใจว่าธุรกิจเราจะเติบโตได้แน่ๆ

Thanattha Namwongsa

Thanattha Namwongsa จ.หนองคาย

Logo โลโก้ ตลาดปัญญาCopyright © 2014-2021 บริษัท โค้ช มาร์เก็ตติ้ง จำกัด All rights reserved ห้ามคัดลอก เลียนแบบ ทำซ้ำ ดัดแปลง ซึ่งรูปแบบและเนื้อหาทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์นี้
คอร์สไหน..
จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณ?