รูปประวัติส่วนตัว
ดู Profile ของ ศรัทธา สุวรรณชาตรี

ศรัทธา สุวรรณชาตรี

MS-Office, Network Infrastructure

ชื่อ ศรัทธา สุวรรณชาตรี  (พี่กุ๊ก) จบการศึกษาระดับปริญญาตรี Business Computer, ระดับปริญญาโท  Management of  Information Technology มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประสบการณ์ 1. เป็นอาจารย์พิเศษ โครงการวิทยาลัยในโรงงาน หลักสูตร - คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ - การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานอาชีพประมง - เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ ให้กับนักศีกษา วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์  มากกว่า 10 ปี 2. มีประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหาจากการใช้งาน Microsoft Office ให้กับ User ในโรงงานอุตสาหกรรม มากกว่า 15 ปี จึงทำให้เห็นปัญหาอย่างหลากหลายและครอบคลุมทุกเรื่อง 3. มีประสบการณ์ผ่านการฝึกอบรมมาอย่างมากมาย ทำให้เห็นเทคนิคการออกแบบงานนำเสนอของวิทยากรชั้นนำระดับประเทศมากมาย และนำมาปรับใช้กับงานอบรมในหลักสูตรนี้ ตัวอย่างหลักสูตรที่เข้าอบรมและได้รับใบรับรอง - หลักสูตร Digital Marketing 4.0 - หลักสูตร สร้างเสริมศักยภาพผู้บริหารภาคอุตสาหกรรมไทยเพื่อก้าวสู่ยุคดิจิตอล รุ่นที่ 1 - หลักสูตร Microsoft Exchange Server 2013 Administrator Workshop - หลักสูตร Smart Factory Big Data Analytics เพื่อการตัดสินใจและสร้างความได้เปรียบสู่อุตสาหกรรม 4.0 - หลักสูตร ITIL Foundation Certification and Workshop - หลักสูตร Advanced Network and System Security with Firewall Configuration
  •  1
  • 0
Logo โลโก้ ตลาดปัญญาCopyright © 2014-2017 บริษัท โค้ช มาร์เก็ตติ้ง จำกัด All rights reserved ห้ามคัดลอก เลียนแบบ ทำซ้ำ ดัดแปลง ซึ่งรูปแบบและเนื้อหาทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์นี้