รูปประวัติส่วนตัว
ดู Profile ของ Pattarapan

Pattarapan

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

การศึกษา - ปริญญาโท   การบริหารงานก่อสร้าง - ปริญญาตรี  เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม ประกอบวิชาชีพ - ผู้ประกอบวิชาชีพสถาปนิก ระดับสามัญสถาปนิก เลขทะเบียน ส-สถ.3444 - ผู้ประกอบวิชาชีพผู้ตรวจสอบอาคาร เลขทะเบียน บ. 0377/2550 - ผู้ช่วยผู้ชำนาญการการจัดการพลังงาน  พ.ศ. 2550 หน้าที่การงานปัจจุบัน - ประกอบกิจการธุรกิจรับออกแบบพร้อมสร้าง ในนาม บจก. เจนโปร กรุ๊ป - สถาปนิกที่ปรึกษาหลายบริษัท - ผู้ตรวจสอบอาคารตามกฎหมาย - รองนายกสมาคมภาคีวิศวกรพิเศษ - กรรมการสมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร วาระ 7
  •  115
  • 0
Logo โลโก้ ตลาดปัญญาCopyright © 2014-2021 บริษัท โค้ช มาร์เก็ตติ้ง จำกัด All rights reserved ห้ามคัดลอก เลียนแบบ ทำซ้ำ ดัดแปลง ซึ่งรูปแบบและเนื้อหาทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์นี้