นำเสนองาน 3D Modeling ด้วย Navisworks Manage

เมื่อมี PD&ID และ 3D Piping แล้ว การนำเสนองานก็สำคัญเช่นกัน ด้วย Navisworks Manage คุณจะนำเสนอได้อย่างมืออาชีพ เรียนผ่านคอร์สออนไลน์จาก อ.สุรเชษฐ์ ได้ที่นี่

1 STUDENTS ENROLLED

  สืบเนื่องจากคอร์สออนไลน์ ออกแบบ Piping 3D เบื้องต้นด้วย AutoCAD Plant 3D และ เขียนแบบ P&ID เบื้องต้นด้วย AutoCAD Plant 3D (P&ID)

  เมื่อเราสามารถเขียนแบบ P&ID สำหรับงาน Process Design และนำข้อมูลดังกล่าวนั้นไปออกแบบในงาน Piping 3D ได้แล้ว เรามาต่อกันกับการใช้โปรแกรม Navisworks Manage ในการนำเสนองาน 3D Modeling ให้ออกมาดูดีเป็นมืออาชีพ โดยในคอร์สออนไลน์นี้ จะเป็นการสอนแบบใช้งานให้ดูไปพร้อมๆ กับผู้เรียนเลย เพื่อที่ผู้เรียนจะได้ลองทำตามได้ ซึ่งผู้สอนได้รวบรวมความรู้จากประสบการณ์ทำงานสายวิศกรกับบริษัทยักษ์ใหญ่ อาทิ Chevron, บางจาก ปิโตรเลียม, เจริญโภคภัณฑ์วิศวกรรม ฯลฯ มาไว้ในคอร์สนี้ โดยเนื้อหาการสอนจะเป็นลักษณะของการทำ Workshop เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังเริ่มต้นศึกษา (Beginner) จนถึงระดับการนำไปใช้งาน (User) จะมีรายละเอียดของเนื้อหา เริ่มตั้งแต่การสร้างโปรเจค การใช้งานโครงสร้างงานเหล็ก การใช้งาน Equipment การเดินท่อในโปรแกรม 3 มิติ (Piping 3D) การถอดภาพฉาย การทำถอดแบบ Isometric และการตั้งค่าเบื้องต้น และรวมถึงการถอดปริมาณงานทั้งโครงการ ภายในมีแบบฝึกหัดให้ทุกท่านได้ลองฝึกทำตามไปพร้อมๆ กัน

  • นักศึกษาวิศวกรรมอุตสาหกรรม
  • Freelance
  • Piping Designer
  • Process Engineer
  • Entrepreneur
  • Draftsman
  • Petrochemical Professionals

  • สามารถจัดการไฟล์ 3D จากหลายๆนามสกุลในโปรแกรม Navisworks ได้
  • การใช้ควบคุมโปรเจคเพื่อการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ
  • การตรวจสอบการชนของแนวท่อและโครงสร้างต่างๆด้วยคำสั่ง Clash Detection
  • การ Render และสร้างงาน Animation ด้วย Navisworks

   

  เนื้อหาหลักสูตร

  ข้อตกลงเกี่ยวกับลิขสิทธิ์และการใช้งาน 00:00:00
  1. Prepare Exercise FREE 00:02:00
  2. File Handling 00:13:00
  3. Save View Point 00:11:00
  4. Create Quick Property and Manage Set 00:06:00
  5. Select Property and Add Comment to Drawing 00:06:00
  6. Clash Test in Project 00:08:00
  7. Walk Through Animation 00:11:00
  8. Presenter Rendering 00:05:00
  9. Autodesk Rendering 00:03:00

  ความเห็น

  Logo โลโก้ ตลาดปัญญาCopyright © 2014-2019 บริษัท โค้ช มาร์เก็ตติ้ง จำกัด All rights reserved ห้ามคัดลอก เลียนแบบ ทำซ้ำ ดัดแปลง ซึ่งรูปแบบและเนื้อหาทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์นี้
  ทางเลือกใหม่ ไร้ความเสี่ยง
  เลือกเรียนได้ทุกคอร์สอย่างอิสระใน
  ระบบบุฟเฟ่ต์
  • ไม่ต้องกลัวว่าจะสอนไม่ดี
  • ไม่ต้องกลัวว่าเนื้อหาจะไม่ตรงใจ
  • อยากเรียนโน่นนี่นั่นหลายอย่าง..ได้เลย
  • อยากประหยัด..ใช่เลย..ระบบบุฟเฟ่ต์ตอบโจทย์