PRIVATE COURSE

  สร้างรายได้จากการทำ Mobile App โดยไม่ต้องเขียนโปรแกรม

  สร้างรายได้จากโมบายแอพพลิเคชัน โดยไม่ต้องเขียนโปรแกรม คุณเองก็ทำได้! เรียนรู้แนวทางผ่านคอร์สออนไลน์ โดย ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ได้ที่นี่!

  2 STUDENTS ENROLLED

  ปัจจุบัน..โมบายแอพพลิเคชันโดยเฉพาะระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์นั้นได้รับความนิยมเป็นอย่างสูง รวมถึงมีบริการเสริมฟรีให้ผู้พัฒนาแอพพลิเคชันได้นำไปใช้ในการพัฒนา และยังสามารถผูกเข้ากับสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้งานเกิดความสนใจในตัวแอพพลิเคชันมากขึ้น ทั้งนี้ยังมีบริการที่ช่วยให้ผู้พัฒนาสามารถสร้างรายได้จากแอพพลิเคชันตนเอง เช่น การนำโฆษณามาติดตั้งไว้ภายในแอพพลิเคชัน หรือ การนำเสนอขายสินค้าจำลองซึ่งเมื่อซื้อไปแล้ว จะช่วยให้ใช้งานฟังก์ชันการทำงานขั้นสูงของแอพพลิเคชันนั้นได้

  คอร์สนี้จะทำให้การพัฒนาแอพพลิเคชันเหล่านี้เป็นเรื่องง่าย ไม่จำเป็นต้องมีการพิมพ์เขียนโปรแกรมใดๆ โดยจะได้โมบายแอพพลิเคชันเชิงสื่อถามตอบ สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข คำถามต่างๆ ได้โดยง่าย สามารถรู้วิธีการตกแต่งกราฟฟิกให้แอพพลิเคชันมีความน่าสนใจ ทั้งยังสามารถทำให้แอพพลิเคชันเชื่อมต่อกับระบบบริการฟรีต่างๆ ของกูเกิ้ล เช่น การใส่โฆษณา การขายสินค้าจำลอง และการเก็บข้อมูลคะแนนออนไลน์ รวมถึงบริการทางด้านสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ อย่างเช่น เฟซบุ๊ค และสุดท้ายสามารถนำแอพพลิเคชันตนเองไปวางไว้บนกูเกิ้ลเพลย์สโตร์ได้

  • ผู้ไม่มีพื้นฐาน และสนใจในการสร้างสื่อโมบายแอพพลิเคชัน

  • เข้าใจแนวคิดหลักการการโปรแกรมเชิงภาพ
  • เรียนรู้กระบวนการขั้นตอนการทำแอพพลิเคชันอย่างมีประสิทธิภาพ
  • เข้าใจระบบบริการฟรีของกูเกิ้ล
  • สามารถนำผลลัพธ์ไปประยุกต์ใช้ทำแอพพลิเคชันรูปแบบสื่อประกอบการเรียนการสอนได้

  เนื้อหาหลักสูตร

  ข้อตกลงเกี่ยวกับลิขสิทธิ์และการใช้งาน 00:00:00
  ขั้นตอนการสมัครเป็นนักพัฒนา Google Play
  1. ขั้นตอนการสมัครเป็นนักพัฒนา Google Play FREE 00:17:00
  วิธีการทำ Key Store
  2. วิธีการทำ Key Store 00:13:00
  การ Build Android และการทำร้านค้าใน Store
  3.1. การ Build Android และการทำร้านค้าใน Store Part 1 00:17:00
  3.2. การ Build Android และการทำร้านค้าใน Store Part 2 00:25:00
  วิธีการทำ Service ให้แอพพลิเคชั่น
  4. วิธีการทำ Service ให้แอพพลิเคชั่น 00:22:00
  การตกแต่งชุดคำถามและการใส่ Event ต่างๆ ให้ปุ่ม
  5.1. การตกแต่งชุดคำถามและการใส่ Event ต่างๆ ให้ปุ่ม Part 1 00:18:00
  5.2. การตกแต่งชุดคำถามและการใส่ Event ต่างๆ ให้ปุ่ม Part 2 00:20:00
  5.3. การตกแต่งชุดคำถามและการใส่ Event ต่างๆ ให้ปุ่ม Part 3 00:29:00
  การติดตั้งชุดคำถาม
  6. การติดตั้งชุดคำถาม 00:17:00
  การทำ Google Admob
  7. การทำ Google Admob 00:17:00
  การทำ Leaderboard
  8.1. การทำ Leaderboard Part 1 00:17:00
  8.2. การทำ Leaderboard Part 2 00:23:00

  ความเห็น

  PRIVATE COURSE
   Logo โลโก้ ตลาดปัญญาCopyright © 2014-2017 บริษัท โค้ช มาร์เก็ตติ้ง จำกัด All rights reserved ห้ามคัดลอก เลียนแบบ ทำซ้ำ ดัดแปลง ซึ่งรูปแบบและเนื้อหาทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์นี้
   ทางเลือกใหม่ ไร้ความเสี่ยง
   เลือกเรียนได้ทุกคอร์สอย่างอิสระใน
   ระบบบุฟเฟ่ต์
   • ไม่ต้องกลัวว่าจะสอนไม่ดี
   • ไม่ต้องกลัวว่าเนื้อหาจะไม่ตรงใจ
   • อยากเรียนโน่นนี่นั่นหลายอย่าง..ได้เลย
   • อยากประหยัด..ใช่เลย..ระบบบุฟเฟ่ต์ตอบโจทย์