การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ( First aid )

ไม่มีใครรู้ว่าอุบัติเหตุจะเกิดขึ้นกับคนใกล้ตัวของคุณเมื่อไหร่ การเรียนรู้การปฐมพยาบาลในวันนี้ อาจช่วยรักษาชีวิตคนใกล้ชิดของคุณวันใดวันหนึ่งข้างหน้า อาจเป็นจุดเปลี่ยนระหว่างคำว่า “อยู่” หรือ “ไป” ได้เลย

0 STUDENTS ENROLLED

   

  การปฐมพยาบาล เป็นการช่วยเหลือผู้ป่วยในทันทีทันใดที่ได้รับอันตรายจากอุบัติเหตุ หรือ การเจ็บป่วยซึ่งอาจจะรุนแรงจนอันตรายถึงแก่ชีวิตได้  โดยใช้เครื่องมือเท่าที่พอจะหาได้ในขณะนั้น เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยมีอันตรายน้อยลง ก่อนที่จะนำส่งโรงพยาบาลต่อไป

  การให้การปฐมพยาบาลที่ถูกต้องจะช่วยลดอาการเจ็บป่วยและอาการแทรกซ้อนให้น้อยลง ช่วยป้องกันความพิการบางอย่างมิให้เกิดขึ้น และช่วยในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยให้หายเร็วขึ้น

  คอร์สเรียนนี้อาจมีค่าเป็นหมื่น แสน ล้าน หรืออาจจะหามิได้เลยด้วยซ้ำ หากว่าคุณได้นำไปใช้ช่วยชีวิตใครสักคนในวันข้างหน้า

  • นักเรียน นักศึกษา
  • พนักงานบริษัท  พนักงานโรงแรม
  • พนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงในงาน
  • ประชาชนทั่วไป

  1. สามารถปฐมพยาบาลและช่วยชีวิตผู้อื่นได้
  2. สามารถลดความรุนแรง ภาวะไม่พึงประสงค์
  3. สามารถป้องกันความพิการ แก่ผู้บาดเจ็บได้
  4. สามารถบรรเทาความเจ็บปวดทรมานของผู้บาดเจ็บได้
  5. สามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือได้ถูกต้องและรวดเร็ว
  6. สามารถทำการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) ได้
  7. สามารถทำการห้ามเลือดได้

  เนื้อหาหลักสูตร

  ข้อตกลงเกี่ยวกับลิขสิทธิ์และการใช้งาน 00:00:00
  ภาคทฤษฎี
  บทนำเข้าสู่บทเรียน FREE 00:02:24
  บทที่ 1 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา – Copy 00:09:35
  บทที่ 2 บาดแผล การห้ามเลือด และการพันแผล 00:17:47
  บทที่ 3 ภาวะเจ็บป่วยฉุกเฉิน 00:21:46
  บทที่ 4 การบาดเจ็บที่ข้อ และการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ 00:19:40
  บทที่ 5 การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานในผู้ใหญ่ (CPR) 00:17:48
  บทที่ 6 การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) ในเด็ก ทารก การสำลัก 00:03:56
  บทที่ 7 แผลไหม้ สารพิษ พิษจากสัตว์ การปฐมพยาบาลด้านจิตใจ 00:18:03
  ถอดบทเรียนจากคลิปสถานการณ์จริงและจำลอง
  บทนำ การถอดบทเรียน จากคลิปสถานการณ์จริงและจำลอง FREE 00:01:21
  บทที่ 8 การทบทวนการปฏิบัติการกดหน้าอก CPR อย่างมีประสิทธิภาพ 00:04:15
  บทที่ 9 การประเมินการหายใจเฮือกๆ แสดงถึงภาวะหัวใจหยุดเต้น 00:04:19
  บทที่ 10 การประเมินการหายใจในผู้ป่วยโรคหัวใจก่อนการทำ CPR 00:01:31
  บทที่ 11 การประเมินสถานการณ์ในที่เกิดเหตุ ก่อนเข้าไปช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ 00:04:36
  บทที่ 12 เหตุการณ์อุบัติเหตุผู้ป่วยมีสติแต่มีประชาชนทำการปั้มหัวใจ CPR เป็นการประเมินที่ผิดพลาด 00:03:03
  บทที่ 13 เหตุการณ์การช่วยผู้สำลักอาหาร 00:05:13

  ความเห็น

  จัดอบรม, องค์กร, คอร์ส, ตลาดปัญญา
  Logo โลโก้ ตลาดปัญญาCopyright © 2014-2021 บริษัท โค้ช มาร์เก็ตติ้ง จำกัด All rights reserved ห้ามคัดลอก เลียนแบบ ทำซ้ำ ดัดแปลง ซึ่งรูปแบบและเนื้อหาทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์นี้
  คอร์สไหน..
  จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณ?