การวิเคราะห์สถิติด้วย Excel

คอร์สออนไลน์สอนวิเคราะห์ข้อมูลสถิติด้วยเครื่องมือ add-in ที่มีอยู่ใน Excel โดย อ.ชวัลณัฐ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในเรื่องธุรกิจและการทำวิจัยได้

0 STUDENTS ENROLLED

  สอนวิเคราะห์ข้อมูลสถิติด้วยเครื่องมือ add-in ที่มีอยู่ใน Excel เป็นเครื่องมือที่สามารถติดตั้งได้ฟรี! สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อข้อมูลไปต่อยอดพัฒนาธุรกิจ หรือแม้การวิจัยต่างๆ

  • นักเรียน/นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ต้องเรียนหรือศึกษาเกี่ยวกับวิชาสถิติ
  • นักเรียน/นักศึกษาระดับปริญญาโทที่ต้องใช้สถิติในการทำวิจัย
  • บุคคลทั่วไปที่ต้องการพัฒนาทักษะด้านการใช้ Excel

  • Correlation Analysis การวิเคราะห์สานสัมพันธ์ คืออะไร? นำไปใช้ได้อย่างไร?
  • Descriptive Statistics ค่าสถิติต่างๆ ที่สำคัญ นำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างไร?
  • Statistical Test
  • ANOVA Analysis

  เนื้อหาหลักสูตร

  ข้อตกลงเกี่ยวกับลิขสิทธิ์และการใช้งาน 00:00:00
  1. บทนำ
  1.1. Introduction : คอร์สนี้สอนอะไรบ้าง FREE 00:04:00
  1.2. Install Add-in 00:03:00
  2. Descriptive Statistics
  2.1. Descriptive Statistics ค่าทางสถิติต่างๆ ที่สำคัญ 00:11:00
  2.2. การนำไปใช้ ( ตัวอย่างที่ 1 ) 00:14:00
  2.3. การนำไปใช้ ( ตัวอย่างที่ 2 ) 00:07:00
  3. Correlation Analysis
  3.1. แนะนำ Correlation Analysis การวิเคราะห์สานสัมพันธ์ 00:12:00
  3.2. Correlation Analysis วิธีการนำไปใช้ 00:11:00
  4. Hypothesis Testing
  4.1. Hypothesis Testing : F-Test 00:05:00
  4.2. Hypothesis Testing : Hypothesis Test 1 00:05:00
  4.3. Hypothesis Testing : Hypothesis Test 2 00:13:00
  4.4. Hypothesis Testing : T-test 00:13:00
  4.5. Hypothesis Testing : T&F-Test 00:13:00
  4.6. Hypothesis Testing : Z-test 00:07:00
  5. ANOVA Analysis
  5.1. ANOVA Analysis-1 00:10:00
  5.2. ANOVA Analysis-2 00:06:00
  5.3. ANOVA Analysis-3 00:09:00
  5.4. ANOVA Analysis-4 00:06:00
  6. แนะนำหัวข้อที่สามารถไปศึกษาเองต่อได้
  6. แนะนำหัวข้อที่สามารถไปศึกษาเองต่อได้ 00:04:00

  ความเห็น

  Logo โลโก้ ตลาดปัญญาCopyright © 2014-2017 บริษัท โค้ช มาร์เก็ตติ้ง จำกัด All rights reserved ห้ามคัดลอก เลียนแบบ ทำซ้ำ ดัดแปลง ซึ่งรูปแบบและเนื้อหาทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์นี้
  ทางเลือกใหม่ ไร้ความเสี่ยง
  เลือกเรียนได้ทุกคอร์สอย่างอิสระใน
  ระบบบุฟเฟ่ต์
  • ไม่ต้องกลัวว่าจะสอนไม่ดี
  • ไม่ต้องกลัวว่าเนื้อหาจะไม่ตรงใจ
  • อยากเรียนโน่นนี่นั่นหลายอย่าง..ได้เลย
  • อยากประหยัด..ใช่เลย..ระบบบุฟเฟ่ต์ตอบโจทย์