บุกเว็บ Bootstrap Framework

เรียนรู้ Bootstrap Framework — Framework สำคัญและเป็นที่นิยม ที่จะทำให้คุณสร้างเว็บไซต์ได้อย่างมืออาชีพในเวลาอันรวดเร็ว

1 STUDENTS ENROLLED

คอร์ส บุกเว็บ Bootstrap Framwork สร้างขึ้นเพื่อ อธิบายเนื้อหาในเว็บไซต์ http://getbootstrap.com/ โดยเฉพาะ ถ้าฝรั่งในต่างประเทศเห็นหน้าเว็บอย่างไร เราต้องเห็นเนื้อหาเหมือนกัน และเรียนรู้ได้เร็วกว่า เราจึงก้าวข้ามทักษะ และต่อกรกับคู่แข่งอื่นๆในระดับสากลได้

โดยเนื้อหาที่เรียน จะไล่เรียงตาม Menu ในเว็บไซต์ Getbootstrap เลย และอาจตัดส่วนที่ไม่จำเป็นที่ซับซ้อนเกินไปออก เพื่อคัดเนื้อหาที่เหมาะสมและเข้าใจง่ายสำหรับผู้เรียน ที่มีความสามารถในระดับพื้นฐาน – ระดับกลางเท่านั้น  เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ ในระดับ Advance Bootstrap Framework ต่อไป

เนื้อหาหลักสูตร

ข้อตกลงเกี่ยวกับลิขสิทธิ์และการใช้งาน 00:00:00
แนะนำบทเรียน
เกี่ยวกับคอร์ส Bootstrap Framework FREE 00:04:00
ภาพรวมของ Bootstrap Framework FREE 00:16:00
ภาพรวมของ Bootstrap Framework ภาค 2 FREE 00:17:00
เตรียมตัวให้พร้อม
วิธีเปลี่ยน Theme ของ Dreamweaver 00:02:00
Module 1 - เริ่มลุยกันเลย
1.1 ดาวน์โหลด Bootstrap และจัดเตรียม File 00:11:00
1.2 เริ่มต้น Template ง่ายๆ กันก่อน 00:02:00
1.3 เข้าใจ Concept ของ Grids ใน Bootstrap 00:09:00
1.4 ตัวอย่าง 00:05:00
Module 2 - CSS
2.1 เข้าใจ Concept การทำงานของ Responsive Website โดยใช้ Media Queries และ ระบบ Grids 00:13:00
2.2 แสดงและซ่อนบาง Content เพื่อจัดหน้าตาเว็บไซต์ให้สวยงาม 00:03:00
Module 3 - Components
3.1 วิธีใช้ Glyphicons 00:06:00
3.2 วิธีใช้ Dropdown 00:08:00
3.3 วิธีใช้ Button Groups 00:11:00
3.4 วิธีใช้ Button Dropdowns 00:04:00
3.5 วิธีใช้ Input Groups 00:09:00
3.6 วิธีใช้ Navigator Tabs 00:04:00
3.7 วิธีใช้ Navigator Bar 00:06:00
3.8 วิธีใช้ Breadcrumbs 00:03:00
3.9 วิธีใช้ Pagination 00:01:00
3.10 วิธีใช้ Labels และ Badges 00:02:00
3.11 วิธีใช้ Jumbotron 00:01:00
3.12 วิธีใช้ Thumbnail, Alert และ Progress Bar 00:04:00
3.13 วิธีใช้ Panel, Responsive Embed และ Wells 00:03:00
Module 4 - Javascript
4.1 วิธีใช้และการสังเกตการใช้ Modal 00:08:00
4.2 วิธีใช้และการสังเกตการใช้ ScrollSpy 00:05:00
4.3 วิธีใช้และการสังเกตการใช้ Tooltip 00:02:00
4.4 วิธีใช้และการสังเกตการใช้ Popover 00:02:00
4.5 วิธีใช้และการสังเกตการใช้ Alert 00:05:00
4.6 วิธีใช้และการสังเกตการใช้ Button 00:04:00
4.7 วิธีใช้และการสังเกตการใช้ Collapse 00:07:00
4.8 วิธีใช้และการสังเกตการใช้ Carousel 00:07:00
4.9 วิธีใช้และการสังเกตการใช้ Affix 00:05:00
Module 5 - Customization and Download
วีดีโอพิเศษ !! วิธีเขียนโครงสร้าง รองรับมือถือและ วิธีการใช้ Component 00:16:00
ปรับแต่ง Bootstrap และ Download เฉพาะส่วนที่ใช้ 00:02:00

ความเห็น

Logo โลโก้ ตลาดปัญญาCopyright © 2014-2017 บริษัท โค้ช มาร์เก็ตติ้ง จำกัด All rights reserved ห้ามคัดลอก เลียนแบบ ทำซ้ำ ดัดแปลง ซึ่งรูปแบบและเนื้อหาทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์นี้
ทางเลือกใหม่ ไร้ความเสี่ยง
เลือกเรียนได้ทุกคอร์สอย่างอิสระใน
ระบบบุฟเฟ่ต์
  • ไม่ต้องกลัวว่าจะสอนไม่ดี
  • ไม่ต้องกลัวว่าเนื้อหาจะไม่ตรงใจ
  • อยากเรียนโน่นนี่นั่นหลายอย่าง..ได้เลย
  • อยากประหยัด..ใช่เลย..ระบบบุฟเฟ่ต์ตอบโจทย์