คอร์สที่สอนข้อมูลพื้นฐาน

ช่ือ

ดร.วรพรรณ เอื้ออาภรณ์

ความเชี่ยวชาญ

นักสร้างโค้ช

ประวัติและผลงาน

ผู้เขียนหนังสือ ไม่เก่ง…ก็เก่งได้ ด้วยกระบวนการโค้ช
ผู้เขียนหนังสือ DNA CSR แบบไทยๆ ตามกระแสโลก
Professor, Lecturer, Trainer & Coach: Associate Certified Coach (ACC), ICF, USA.

Logo โลโก้ ตลาดปัญญาCopyright © 2014-2019 บริษัท โค้ช มาร์เก็ตติ้ง จำกัด All rights reserved ห้ามคัดลอก เลียนแบบ ทำซ้ำ ดัดแปลง ซึ่งรูปแบบและเนื้อหาทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์นี้