รูปประวัติส่วนตัว
ดู Profile ของ ดร.วรพรรณ เอื้ออาภรณ์

ดร.วรพรรณ เอื้ออาภรณ์

นักสร้างโค้ช

ผู้เขียนหนังสือ ไม่เก่ง...ก็เก่งได้ ด้วยกระบวนการโค้ช ผู้เขียนหนังสือ DNA CSR แบบไทยๆ ตามกระแสโลก Professor, Lecturer, Trainer & Coach: Associate Certified Coach (ACC), ICF, USA.
  •  2
  • 0
Logo โลโก้ ตลาดปัญญาCopyright © 2014-2019 บริษัท โค้ช มาร์เก็ตติ้ง จำกัด All rights reserved ห้ามคัดลอก เลียนแบบ ทำซ้ำ ดัดแปลง ซึ่งรูปแบบและเนื้อหาทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์นี้