คอร์สที่สอนข้อมูลพื้นฐาน

ช่ือ

ทัพพ์วริศ ชิณศิริรัตน์กุล

ความเชี่ยวชาญ

Website Development

ประวัติและผลงาน

จบการศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
.
เป็นผู้ก่อตั้งเว็บ cloud-tutorial.com ซึ่งเป็นสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ ให้ผู้ที่สนใจทางด้านการเขียนเว็บไซต์ การออกแบบ กราฟฟิคต่างๆ ได้เรียนรู้
.
สื่อการสอนของ คุณทัพพ์วริศ อยู่ในรูปแบบวิดีโอ โดยมีการอธิบายประกอบเพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจได้อย่าง่ายดาย

Logo โลโก้ ตลาดปัญญาCopyright © 2014-2021 บริษัท โค้ช มาร์เก็ตติ้ง จำกัด All rights reserved ห้ามคัดลอก เลียนแบบ ทำซ้ำ ดัดแปลง ซึ่งรูปแบบและเนื้อหาทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์นี้