รูปประวัติส่วนตัว
ดู Profile ของ ทัพพ์วริศ ชิณศิริรัตน์กุล

ทัพพ์วริศ ชิณศิริรัตน์กุล

Website Development

จบการศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ . เป็นผู้ก่อตั้งเว็บ cloud-tutorial.com ซึ่งเป็นสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ ให้ผู้ที่สนใจทางด้านการเขียนเว็บไซต์ การออกแบบ กราฟฟิคต่างๆ ได้เรียนรู้ . สื่อการสอนของ คุณทัพพ์วริศ อยู่ในรูปแบบวิดีโอ โดยมีการอธิบายประกอบเพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจได้อย่าง่ายดาย
  •  2
  • 0
Logo โลโก้ ตลาดปัญญาCopyright © 2014-2017 บริษัท โค้ช มาร์เก็ตติ้ง จำกัด All rights reserved ห้ามคัดลอก เลียนแบบ ทำซ้ำ ดัดแปลง ซึ่งรูปแบบและเนื้อหาทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์นี้