คอร์สที่สอนข้อมูลพื้นฐาน

ช่ือ

เก่ง พีระพล

ความเชี่ยวชาญ

e-Commerce, การตลาดออนไลน์

ประวัติและผลงาน

วิศวกรคอมพิวเตอร์ จากรั้วจามจุรี ที่หลงใหลในการตลาดออนไลน์และ e-Commerce หลังจากที่ได้สัมผัสธุรกิจเครือข่ายประเภทโดเมนเนมมาระยะหนึ่ง ทำให้เขาสนใจใคร่รู้เกี่ยวกับการใช้อินเทอร์เน็ตทำการตลาด
.
ด้วยความเป็นวิศวกร การค้นคว้า และ speed ในการเรียนรู้ ทำให้เขาได้เรียนรู้จากกูรูต่างประเทศหลายคน รวบรวม กลั่นกรอง และตกตะกอนมาเป็น “สูตรทางธุรกิจ” ในการทำมาค้าขายด้วยเครื่องมือต่างๆ ในโลกอินเทอร์เน็ต — คุณเก่ง พีระพล จึงได้รังสรรค์ผลงานชิ้นโบว์แดงมานำเสนอในเว็บไซต์ตลาดปัญญาแห่งนี้

Logo โลโก้ ตลาดปัญญาCopyright © 2014-2021 บริษัท โค้ช มาร์เก็ตติ้ง จำกัด All rights reserved ห้ามคัดลอก เลียนแบบ ทำซ้ำ ดัดแปลง ซึ่งรูปแบบและเนื้อหาทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์นี้