รูปประวัติส่วนตัว
ดู Profile ของ เก่ง พีระพล

เก่ง พีระพล

e-Commerce, การตลาดออนไลน์

วิศวกรคอมพิวเตอร์ จากรั้วจามจุรี ที่หลงใหลในการตลาดออนไลน์และ e-Commerce หลังจากที่ได้สัมผัสธุรกิจเครือข่ายประเภทโดเมนเนมมาระยะหนึ่ง ทำให้เขาสนใจใคร่รู้เกี่ยวกับการใช้อินเทอร์เน็ตทำการตลาด . ด้วยความเป็นวิศวกร การค้นคว้า และ speed ในการเรียนรู้ ทำให้เขาได้เรียนรู้จากกูรูต่างประเทศหลายคน รวบรวม กลั่นกรอง และตกตะกอนมาเป็น “สูตรทางธุรกิจ” ในการทำมาค้าขายด้วยเครื่องมือต่างๆ ในโลกอินเทอร์เน็ต — คุณเก่ง พีระพล จึงได้รังสรรค์ผลงานชิ้นโบว์แดงมานำเสนอในเว็บไซต์ตลาดปัญญาแห่งนี้
  •  8
  • 3.5
Logo โลโก้ ตลาดปัญญาCopyright © 2014-2021 บริษัท โค้ช มาร์เก็ตติ้ง จำกัด All rights reserved ห้ามคัดลอก เลียนแบบ ทำซ้ำ ดัดแปลง ซึ่งรูปแบบและเนื้อหาทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์นี้