คอร์สที่สอนข้อมูลพื้นฐาน

ช่ือ

Phuwaret

ความเชี่ยวชาญ

Digital Marketing Strategy

ประวัติและผลงาน

ข้อมูลติดต่อ วิทยากร Digital Strategy
Ø คุณ ภูวเรศน์ ทรายสมุทร  (JOB)
Ø Mr. Phuwaret Saisamut อายุ 36 ปี
Ø Mobile:+6616197878
Ø Email:jobjob007@hotmail.com

Education Qualification:
Ø National Institute of Development Administration (NIDA) University
Master of Science Program in Administration Technology
Ø Maejo University, Chiangmai, Thailand
Bachelor’s Degree in Computer Science

Executive Summary
Ø Extensive more than 10 years of marketing and business development experience

Work :
เจ้าของ บริษัท JOB4ME จำกัด
Ø Online Distributor – ลำโพง Microlab  “Just listen”
Ø Online Distributor – สินค้าแฟชั่น Brand Rudedog (ได้รับสิทธิ์ จำหน่าย รายเดียว ใน Lazada ) / ช่องทาง Online
Ø Online Distributor – แก้วกาแฟ Keepcup(ได้รับสิทธิ์  รายเดียว ในช่องทาง Online)
Ø สินค้า Gadget IT / แฟชั่น Partner
Ø ช่องทางการจัดจำหน่าย

http://www.lazada.co.th/www.itruemart.com/www.shopat7.com/www.tarad.com/

http://www.trueselect.com/www.lnwshop.com/www.oshoppingtv.com/www.weloveshopping.com

/www.cdiscount.co.th

Ø ร้าน Joyprice4u ได้รับเลือกเป็น case study ประเทศไทย  ลง นิตยสาร Rakuten ฉบับแรก ของประเทศไทย

ประวัตติการเป็นที่ปรึกษา

Ø ที่ปรึกษา Digital Marketing บริษัท มาเหนือเมฆ  คอนซัลติ้ง เน็ตเวิร์ค จำกัด โครงการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ปีงบประมาณ 2559

Ø Digital Marketing Strategy &  Business Consulting บริษัท  LED ON HOME จำกัด /
Ø Digital Marketing Strategy บริษัท  SiamDPropety จำกัด
Ø Digital Marketing Strategy บริษัท   A&L Electric    จำกัด
Ø Digital Marketing Strategy บริษัท   กรีนแมงโก กรุ๊ป  จำกัด
Ø Digital Marketing Strategy บริษัท อเวค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
Ø Digital Marketing Strategy LibertyEnglishThailand
Ø Digital Marketing Strategy บริษัท บริษัท ยอดพิมาน อาร์เอสยู ดีเวลลอปเมนท ์จำกัด
Ø Digital Marketing Strategy บริษัท Spaya จำกัด

ประวัติการเป็นวิทยากร

Ø โครงการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ปีงบประมาณ 2559

Ø โครงการสร้างเครือข่ายระหว่างประเทศในอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ ปีงบประมาณ2559

Ø Biz Club นราธิวาส

หัวข้อบรรยาย

Ø Introduction to Digital Marketing / Online marketing/E-commerce
Ø Digital CRM (Customer relationship management )
Ø Facebook Marketing
Ø สร้าง Fanpage ให้ติด SEO
Ø Online เงินล้าน
Ø Email Marketing
Ø Social Media Marketing
Ø Mobile Marketing
Ø Strategy and Planning

 

Logo โลโก้ ตลาดปัญญาCopyright © 2014-2021 บริษัท โค้ช มาร์เก็ตติ้ง จำกัด All rights reserved ห้ามคัดลอก เลียนแบบ ทำซ้ำ ดัดแปลง ซึ่งรูปแบบและเนื้อหาทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์นี้