รูปประวัติส่วนตัว
ดู Profile ของ Phuwaret

Phuwaret

Digital Marketing Strategy

ข้อมูลติดต่อ วิทยากร Digital Strategy Ø คุณ ภูวเรศน์ ทรายสมุทร  (JOB) Ø Mr. Phuwaret Saisamut อายุ 36 ปี Ø Mobile:+6616197878 Ø Email:jobjob007@hotmail.com Education Qualification: Ø National Institute of Development Administration (NIDA) University Master of Science Program in Administration Technology Ø Maejo University, Chiangmai, Thailand Bachelor’s Degree in Computer Science Executive Summary Ø Extensive more than 10 years of marketing and business development experience Work : เจ้าของ บริษัท JOB4ME จำกัด Ø Online Distributor - ลำโพง Microlab  “Just listen” Ø Online Distributor - สินค้าแฟชั่น Brand Rudedog (ได้รับสิทธิ์ จำหน่าย รายเดียว ใน Lazada ) / ช่องทาง Online Ø Online Distributor - แก้วกาแฟ Keepcup(ได้รับสิทธิ์  รายเดียว ในช่องทาง Online) Ø สินค้า Gadget IT / แฟชั่น Partner Ø ช่องทางการจัดจำหน่าย www.lazada.co.th/www.itruemart.com/www.shopat7.com/www.tarad.com/ www.trueselect.com/www.lnwshop.com/www.oshoppingtv.com/www.weloveshopping.com /www.cdiscount.co.th Ø ร้าน Joyprice4u ได้รับเลือกเป็น case study ประเทศไทย  ลง นิตยสาร Rakuten ฉบับแรก ของประเทศไทย ประวัตติการเป็นที่ปรึกษา Ø ที่ปรึกษา Digital Marketing บริษัท มาเหนือเมฆ  คอนซัลติ้ง เน็ตเวิร์ค จำกัด โครงการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ปีงบประมาณ 2559 Ø Digital Marketing Strategy &  Business Consulting บริษัท  LED ON HOME จำกัด / Ø Digital Marketing Strategy บริษัท  SiamDPropety จำกัด Ø Digital Marketing Strategy บริษัท   A&L Electric    จำกัด Ø Digital Marketing Strategy บริษัท   กรีนแมงโก กรุ๊ป  จำกัด Ø Digital Marketing Strategy บริษัท อเวค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด Ø Digital Marketing Strategy LibertyEnglishThailand Ø Digital Marketing Strategy บริษัท บริษัท ยอดพิมาน อาร์เอสยู ดีเวลลอปเมนท ์จำกัด Ø Digital Marketing Strategy บริษัท Spaya จำกัด ประวัติการเป็นวิทยากร Ø โครงการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ปีงบประมาณ 2559 Ø โครงการสร้างเครือข่ายระหว่างประเทศในอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ ปีงบประมาณ2559 Ø Biz Club นราธิวาส หัวข้อบรรยาย Ø Introduction to Digital Marketing / Online marketing/E-commerce Ø Digital CRM (Customer relationship management ) Ø Facebook Marketing Ø สร้าง Fanpage ให้ติด SEO Ø Online เงินล้าน Ø Email Marketing Ø Social Media Marketing Ø Mobile Marketing Ø Strategy and Planning  
  •  9
  • 0
Logo โลโก้ ตลาดปัญญาCopyright © 2014-2021 บริษัท โค้ช มาร์เก็ตติ้ง จำกัด All rights reserved ห้ามคัดลอก เลียนแบบ ทำซ้ำ ดัดแปลง ซึ่งรูปแบบและเนื้อหาทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์นี้