คอร์สที่สอนข้อมูลพื้นฐาน

ช่ือ

KruPBomb

ความเชี่ยวชาญ

Learning Theory

ประวัติและผลงาน

– English, Language Acquisition, Learning Theory, Buddhist Psychology
– Teaching English since 2000
– More than 2,000 hours psychological practice as a counseling psychologist
– Exclusive Guest Speaker for various organizations
– Managing Director: RitDemeter Company Limited
– Executive Director: Bomb EngRitz Language Center

Logo โลโก้ ตลาดปัญญาCopyright © 2014-2021 บริษัท โค้ช มาร์เก็ตติ้ง จำกัด All rights reserved ห้ามคัดลอก เลียนแบบ ทำซ้ำ ดัดแปลง ซึ่งรูปแบบและเนื้อหาทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์นี้