คอร์สที่สอนข้อมูลพื้นฐาน

ช่ือ

A-Sheep Education

ความเชี่ยวชาญ

ภ.อังกฤษ, Cabin Crew, ภ.ญี่ปุ่น

ประวัติและผลงาน

ความเชี่ยวชาญ

ภาษาอังกฤษ, English, TOEIC, พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน,  Cabin Crew, ภาษาญี่ปุ่น, Japanese, 日本語

Education

Bachelor’s Degree: Chulalongkorn University, Faculty of Arts with first-class honors degree
Exchange student to Düsseldorf, Germany
High School: Triamudom Suksa School

Experience

Cabin Crew – Norwegian Longhaul AS
Part-time News Translator – iSentia Media Monitoring Services
Cabin Crew – Mega Maldives Airlines
Professional English Lecturer for TOEIC – The Smart Tutor
Work & Travel Program Participant in Pittsburg, Pennsylvania and Fort Myers, Florida

Logo โลโก้ ตลาดปัญญาCopyright © 2014-2019 บริษัท โค้ช มาร์เก็ตติ้ง จำกัด All rights reserved ห้ามคัดลอก เลียนแบบ ทำซ้ำ ดัดแปลง ซึ่งรูปแบบและเนื้อหาทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์นี้