Grammar Made Easy

คอร์สออนไลน์โดยครูตวง ที่ทำให้การเรียนไวยากรณ์ (Grammar) ภาษาอังกฤษเป็นเรื่องง่าย สอนปูพื้นฐานแบบไม่ต้องจำ แต่สนุกไปกับเนื้อหา ไม่ต้องกล้ว English อีกต่อไป

0 STUDENTS ENROLLED

  รู้หรือไม่? การเข้าใจไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเป็น “กุญแจ” สำคัญ ที่ช่วยในการพัฒนาทักษะการพูด การเขียนรวมไปถึงคะแนนสอบวัดประเมินผลต่างๆ ด้วย

  ความผิดพลาดที่ทำให้บางครั้งการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเป็นเรื่องยาก คือการมองว่าไวยากรณ์ไม่สำคัญ ซึ่งนั่นเป็นความคิดที่ผิด ถ้าพื้นฐานไม่แน่นแล้ว เราจะเป็นผู้เชี่ยวชาญได้อย่างไร

  ปูพื้นทางไวยากรณ์ ให้ไม่ต้องมานั่งท่องจำอีกต่อไป!

  ลงทะเบียนเรียนคอร์สออนไลน์นี้ทันที หากคุณยังไม่มั่นใจทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของคุณเริ่มเรียนรู้ด้วยวิธีที่ดีและถูกทางตั้งแต่วันนี้ เพื่อที่คุณจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเรียนรู้ที่ยาวนานเหมือนเดิมอีกต่อไป.. ยกระดับความรู้ไวยากรณ์ที่สำคัญที่เรียนมานานเกือบทั้งชีวิต.. ด้วยเวลาเพียง 20 ชม. เท่านั้น กับคอร์สเรียนนี้

  คอร์สออนไลน์นี้จะสอนพื้นฐานทางไวยากรณ์ที่เรียกได้ว่าเป็นสิ่งสำคัญสำหรับทุกคนที่ต้องการประสบความสำเร็จในภาษาอังกฤษทุกด้าน ทั้งการพูด การอ่าน การเขียน และการสอบ เน้นการเรียนการสอนเพื่อความเข้าใจและสามารถนำความรู้ไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน

  • เนื้อหาครอบคลุมไวยากรณ์ที่สำคัญและจำเป็น ได้แก่ Part of Speech, Prefix/Suffix, Modal Verb,Conditional Sentence, Tenses, Passive Voice, Present/ Past Participle
  • แบบฝึกหัดฝึกตะลุยโจทย์ทุกบทเรียนที่ยกตัวอย่างมาจากข้อสอบ TOEIC, IELTS, TOELF, CU-TEP และ TU-GET จริง และเฉลยแต่ละข้ออย่างละเอียด
  • เนื้อหาที่มากมายถึง 7 บทเรียน ด้วยความยาวกว่า 20 ชม.
  • ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษให้แน่น พร้อมที่จะเรียนรู้ในเรื่องที่ยากขึ้นต่อไป

  เนื้อหาหลักสูตร

  ข้อตกลงเกี่ยวกับลิขสิทธิ์และการใช้งาน 00:00:00
  Lesson 1 : Part of Speech
  แนะนำคอร์สเรียน, Part of Speech คืออะไร , ประเภทของ Part of Speech FREE 01:39:00
  Pronoun, Verb 01:00:00
  Adjective, Adverb 00:47:00
  Adv. of frequency, Preposition, Conjunction 00:50:00
  แบบฝึกหัด : Part of Speech 00:33:00
  Lesson 2 : Noun
  นิยาม, นามนับได้-นับไม่ได้,คำนำหน้านาม 01:30:00
  Quantitative Words 00:24:00
  แบบฝึกหัด : Noun 00:52:00
  Lesson 3 : Pronoun
  Pronoun คืออะไร, Personal Pronoun, Demonstrative Pronoun 01:02:00
  Relative Pronoun 01:00:00
  แบบฝึกหัด : Pronoun 01:20:00
  Lesson 4 : Verb
  Verb คืออะไร, Modal Verb, Linking Verb 01:10:00
  โครงสร้าง 12 Tenses, Present Simple, Present Continuous 01:00:00
  Present Perfect, Present Perfect Con., Past Con., Past Perfect, Future Simple 01:07:00
  Passive Voice, Subject & Verb Agreement 01:20:00
  Non-finite verbs 01:25:00
  แบบฝึกหัด : Verb-1 01:20:00
  แบบฝึกหัด : Verb-2 01:10:00
  Lesson 5 : Adjective & Adverb
  Adjective 00:24:00
  Adverb 00:59:00
  แบบฝึกหัด : Adjective & Adverb 00:42:00
  Lesson 6 : Preposition
  Preposition 00:22:00
  แบบฝึกหัด : Preposition 00:27:00
  Lesson 7 : Conjunction
  Conjunction 00:21:00
  แบบฝึกหัด : Conjunction 00:45:00

  ความเห็น

  Logo โลโก้ ตลาดปัญญาCopyright © 2014-2016 บริษัท โค้ช มาร์เก็ตติ้ง จำกัด All rights reserved ห้ามคัดลอก เลียนแบบ ทำซ้ำ ดัดแปลง ซึ่งรูปแบบและเนื้อหาทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์นี้
  คอร์สไหน..
  จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณ?