Grammar Made Easy

  คอร์สออนไลน์โดยครูตวง ที่ทำให้การเรียนไวยากรณ์ (Grammar) ภาษาอังกฤษเป็นเรื่องง่าย สอนปูพื้นฐานแบบไม่ต้องจำ แต่สนุกไปกับเนื้อหา ไม่ต้องกล้ว English อีกต่อไป

  0 STUDENTS ENROLLED

   รู้หรือไม่? การเข้าใจไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเป็น “กุญแจ” สำคัญ ที่ช่วยในการพัฒนาทักษะการพูด การเขียนรวมไปถึงคะแนนสอบวัดประเมินผลต่างๆ ด้วย

   ความผิดพลาดที่ทำให้บางครั้งการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเป็นเรื่องยาก คือการมองว่าไวยากรณ์ไม่สำคัญ ซึ่งนั่นเป็นความคิดที่ผิด ถ้าพื้นฐานไม่แน่นแล้ว เราจะเป็นผู้เชี่ยวชาญได้อย่างไร

   ปูพื้นทางไวยากรณ์ ให้ไม่ต้องมานั่งท่องจำอีกต่อไป!

   ลงทะเบียนเรียนคอร์สออนไลน์นี้ทันที หากคุณยังไม่มั่นใจทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของคุณเริ่มเรียนรู้ด้วยวิธีที่ดีและถูกทางตั้งแต่วันนี้ เพื่อที่คุณจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเรียนรู้ที่ยาวนานเหมือนเดิมอีกต่อไป.. ยกระดับความรู้ไวยากรณ์ที่สำคัญที่เรียนมานานเกือบทั้งชีวิต.. ด้วยเวลาเพียง 20 ชม. เท่านั้น กับคอร์สเรียนนี้

   คอร์สออนไลน์นี้จะสอนพื้นฐานทางไวยากรณ์ที่เรียกได้ว่าเป็นสิ่งสำคัญสำหรับทุกคนที่ต้องการประสบความสำเร็จในภาษาอังกฤษทุกด้าน ทั้งการพูด การอ่าน การเขียน และการสอบ เน้นการเรียนการสอนเพื่อความเข้าใจและสามารถนำความรู้ไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน

   • เนื้อหาครอบคลุมไวยากรณ์ที่สำคัญและจำเป็น ได้แก่ Part of Speech, Prefix/Suffix, Modal Verb,Conditional Sentence, Tenses, Passive Voice, Present/ Past Participle
   • แบบฝึกหัดฝึกตะลุยโจทย์ทุกบทเรียนที่ยกตัวอย่างมาจากข้อสอบ TOEIC, IELTS, TOELF, CU-TEP และ TU-GET จริง และเฉลยแต่ละข้ออย่างละเอียด
   • เนื้อหาที่มากมายถึง 7 บทเรียน ด้วยความยาวกว่า 20 ชม.
   • ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษให้แน่น พร้อมที่จะเรียนรู้ในเรื่องที่ยากขึ้นต่อไป

   เนื้อหาหลักสูตร

   ข้อตกลงเกี่ยวกับลิขสิทธิ์และการใช้งาน 00:00:00
   Lesson 1 : Part of Speech
   แนะนำคอร์สเรียน, Part of Speech คืออะไร , ประเภทของ Part of Speech FREE 01:39:00
   Pronoun, Verb 01:00:00
   Adjective, Adverb 00:47:00
   Adv. of frequency, Preposition, Conjunction 00:50:00
   แบบฝึกหัด : Part of Speech 00:33:00
   Lesson 2 : Noun
   นิยาม, นามนับได้-นับไม่ได้,คำนำหน้านาม 01:30:00
   Quantitative Words 00:24:00
   แบบฝึกหัด : Noun 00:52:00
   Lesson 3 : Pronoun
   Pronoun คืออะไร, Personal Pronoun, Demonstrative Pronoun 01:02:00
   Relative Pronoun 01:00:00
   แบบฝึกหัด : Pronoun 01:20:00
   Lesson 4 : Verb
   Verb คืออะไร, Modal Verb, Linking Verb 01:10:00
   โครงสร้าง 12 Tenses, Present Simple, Present Continuous 01:00:00
   Present Perfect, Present Perfect Con., Past Con., Past Perfect, Future Simple 01:07:00
   Passive Voice, Subject & Verb Agreement 01:20:00
   Non-finite verbs 01:25:00
   แบบฝึกหัด : Verb-1 01:20:00
   แบบฝึกหัด : Verb-2 01:10:00
   Lesson 5 : Adjective & Adverb
   Adjective 00:24:00
   Adverb 00:59:00
   แบบฝึกหัด : Adjective & Adverb 00:42:00
   Lesson 6 : Preposition
   Preposition 00:22:00
   แบบฝึกหัด : Preposition 00:27:00
   Lesson 7 : Conjunction
   Conjunction 00:21:00
   แบบฝึกหัด : Conjunction 00:45:00

   ความเห็น

    Logo โลโก้ ตลาดปัญญาCopyright © 2014-2016 บริษัท โค้ช มาร์เก็ตติ้ง จำกัด All rights reserved ห้ามคัดลอก เลียนแบบ ทำซ้ำ ดัดแปลง ซึ่งรูปแบบและเนื้อหาทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์นี้
    คอร์สไหน..
    จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณ?