เก่ง Grammar ใน 24 ชั่วโมง – Step 2 of 3

0 STUDENTS ENROLLED

  โปรแกรม English 3 steps เป็นการนำวิชาภาษาอังกฤษที่เราเรียนมา 10-20 ปี แล้วไม่รู้เรื่อง ไม่รู้จะเอาไปใช้ยังไง มาเรียบเรียงแบ่งเป็น 3 ขั้นตอนอย่างเป็นระบบ ทำให้เกิดความเข้าใจทุกประเด็นของภาษาอังกฤษสามารถนำมาใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน (พูด อ่าน เขียน แปล) ได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่ต่ำกว่า 80% หลังจากนั้นการพัฒนาภาษาเป็นหน้าที่ของผู้เรียนที่จะหาประสบการณ์เพิ่มเติมต่อไป

  หลักสูตรนี้พัฒนาขึ้นจากประสบการณ์การสอนของผู้สอนไม่ต่ำกว่า 10 ปี เป็นหลักสูตรที่เหมาะกับคนไทยที่ต้องการพัฒนาภาษาอังกฤษอย่างรวดเร็ว และก้าวกระโดด โดยอาศัยความพยายามที่น้อยกว่า และเวลาที่น้อยกว่าเดิมของการเรียน

  ที่จริงแล้วภาษาอังกฤษที่ต้องเข้าใจมีแค่เพียง 3 steps หากเข้าใจ มันก็ไม่ยากเลยที่จะสื่อสาร ที่ยากเพราะความคิด ความเชื่อผิดๆ ต่อๆ กันมาเรื่องการเรียนภาษา เราทำให้ภาษาอังกฤษยากขึ้นด้วยการออกเสียง ด้วยเหตุนี้ English 3 steps จึงเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาของคนที่ต้องการเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างถูกจุดที่สุด ส่วนที่เหลือประสบการณ์จะเป็นตัวช่วยสำหรับคุณ

  • ผู้ที่ต้องการเข้าใจในภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการสื่อสาร พูด อ่าน เขียน แปล
  • ผู้ที่มีคำศัพท์น้อย แต่ต้องการสื่อสารด้วยตนเองไม่ใช่การจดจำบทสนทนาภาษาอังกฤษ
  • ผู้ที่อยากสื่อสารอังกฤษได้แต่ไม่รู้จะแต่งประโยคเองอย่างไร
  • ผู้ที่ต้องการเป็นภาษาอังกฤษอย่างรวดเร็ว ก้าวกระโดด โดยใช้ระยะเวลาเรียนอันสั้น
  • ผู้ที่ต้องการพูดภาษาอังกฤษแต่ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร
  • ผู้ที่ไม่มีเวลาเดินทางไปเรียนภาษาอังกฤษกับสถาบันสอนภาษา
  • ผู้ที่ทำงานที่เลิกงานดึกหรือทำงานไม่เป็นเวลา แต่อยากพัฒนาภาษาอังกฤษ
  • ผู้ที่เบื่อหน่ายกับการเรียนภาษาแบบเดิมๆ แต่เอาไปใช้ในชีวิตจริงไม่ได้

  • เข้าใจประโยคที่แง่มุมของภาษาอังกฤษ เมื่อเข้าใจก็ไม่มีอะไรยากอีกต่อไป
  • สามารถเรียบเรียงประโยคได้ด้วยตนเอง  ทบทวนซ้ำได้จนเข้าใจทุกขั้นตอน
  • สามารถพูดได้ทันที เมื่อนำข้อมูลแต่ละ step ไปฝึกใช้
  • สามารถสร้างประโยคระดับง่ายๆ ที่เป็นพื้นฐาน ไปจนระดับเขียนบทความภาษาอังกฤษได้ด้วยตนเอง

  เนื้อหาหลักสูตร

  ข้อตกลงเกี่ยวกับลิขสิทธิ์และการใช้งาน 00:00:00
  2.1 ความเหมือนต่างระหว่างภาษาไทยกับอังกฤษ FREE 00:04:20
  2.2 Adjective คืออะไร 00:25:28
  2.3 ของฉันอันดับ 1 (การเรียงลำดับ Adjective) 00:19:03
  2.4 น่ารักมาก (Adverb) ตอน 1 00:18:59
  2.5 น่ารักมาก (Adverb) ตอน 2 00:18:32
  2.6 เปรียบเทียบหนูทำไม (Comparison) 00:24:59
  2.7 คำเชื่อม (Preposition) 00:21:32
  2.8 ต้องเชื่อมแล้ว (Conjunction) 00:13:53

  คำวิจารณ์คอร์สนี้

  N.A

  ratings
  • 5 stars0
  • 4 stars0
  • 3 stars0
  • 2 stars0
  • 1 stars0

  ยังไม่มีคำวิจารณ์สำหรับคอร์สนี้

  ความเห็น

  Logo โลโก้ ตลาดปัญญาCopyright © 2014-2021 บริษัท โค้ช มาร์เก็ตติ้ง จำกัด All rights reserved ห้ามคัดลอก เลียนแบบ ทำซ้ำ ดัดแปลง ซึ่งรูปแบบและเนื้อหาทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์นี้
  คอร์สไหน..
  จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณ?