ตะลุยโจทย์ GAT English + O-NET English ม.ปลาย

คอร์สออนไลน์ ติวตัวอย่างข้อสอบ GAT English และ O-NET English สำหรับนักเรียนมัธยมปลาย

0 STUDENTS ENROLLED

  คอร์สนี้ครูโจ๊กได้นำข้อสอบ GAT English และ O-NET English สองปีย้อนหลังมาเฉลยและวิเคราะห์ทุกแง่มุมที่น้องๆ ควรจะรู้ พร้อมทั้งเสริมคำศัพท์ และเทคนิคต่างๆ ลงไปเพื่อให้น้องๆ นำไปใช้ในการทำข้อสอบได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว แม่นยำ

  สอนแบบ Step by step, เฉลยละเอียด, สอนละเอียด เพื่อให้น้องๆ ที่ไม่มีพื้นฐานสามารถเข้าใจได้

  สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ

  • ได้เห็นภาพรวบของข้อสอบ GAT และ ONET
  • ทำข้อสอบในส่วนของ Conversation ได้มากขึ้น
  • ทำข้อสอบในส่วนของ Vocab ได้มากขึ้น
  • ทำข้อสอบในส่วนของ Grammar ได้มากขึ้น
  • ทำข้อสอบในส่วนของ Reading ได้มากขึ้น

  เนื้อหาหลักสูตร

  ข้อตกลงเกี่ยวกับลิขสิทธิ์และการใช้งาน 00:00:00
  GAT
  GAT ตอนที่ 1 00:14:08
  GAT ตอนที่ 2 FREE 00:11:11
  GAT ตอนที่ 3 00:10:36
  GAT ตอนที่ 4 00:10:35
  GAT ตอนที่ 5 00:17:40
  GAT ตอนที่ 6 00:21:02
  GAT ตอนที่ 7 00:18:29
  GAT ตอนที่ 8 00:20:51
  GAT ตอนที่ 9 00:21:59
  GAT ตอนที่ 10 00:15:34
  GAT ตอนที่ 11 00:18:11
  GAT ตอนที่ 12 00:19:01
  GAT ตอนที่ 13 00:21:35
  GAT ตอนที่ 14 00:16:45
  GAT ตอนที่ 15 00:07:17
  O-NET
  O-NET ตอนที่ 1 00:18:35
  O-NET ตอนที่ 2 FREE 00:12:17
  O-NET ตอนที่ 3 00:11:05
  O-NET ตอนที่ 4 00:15:01
  O-NET ตอนที่ 5 00:27:10
  O-NET ตอนที่ 6 00:27:04
  O-NET ตอนที่ 7 00:24:13
  O-NET ตอนที่ 8 00:15:56
  O-NET ตอนที่ 9 00:08:15
  O-NET ตอนที่ 10 00:05:37
  O-NET ตอนที่ 11 00:06:54

  ความเห็น

  Logo โลโก้ ตลาดปัญญาCopyright © 2014-2021 บริษัท โค้ช มาร์เก็ตติ้ง จำกัด All rights reserved ห้ามคัดลอก เลียนแบบ ทำซ้ำ ดัดแปลง ซึ่งรูปแบบและเนื้อหาทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์นี้
  คอร์สไหน..
  จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณ?