ขอขอบคุณอาจารย์ธนกร และคุณกมลเวชอย่างมาก

ขอขอบคุณอาจารย์ธนกร และคุณกมลเวชอย่างมากเช่นกันที่เสียสละเวลาในการให้ความรู้อย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย ดิฉันได้รับประโยชน์อย่างมากในการเข้าฟังครั้งนี้ ได้ความรู้เกินกว่าที่คาดหวังไว้มาก และได้คําตอบสําหรับคําถามที่หาคําตอบมานาน และยังทําให้เห็นช่องทางในการเริ่มต้นธุรกิจว่า ไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันอีกต่อไป มองเห็นลางเป้าหมายที่ก่อนหน้านี้เลือนลางมาก ชัดเจนขึ้น ดิฉันถือว่า การแบ่งปันกันเช่นนี้เป็นโอกาสให้กับผู้คนอีกมากมาย รวมทั้งดิฉันด้วยที่มองหาหนทาง ในการจะเริ่มต้นธุรกิจจากมืออาชีพจริงๆ

ขอขอบคุณจากใจค่ะ
ธารินี

ธารินี จันทร์สุมา Audit at TOT Company

Logo โลโก้ ตลาดปัญญาCopyright © 2014-2019 บริษัท โค้ช มาร์เก็ตติ้ง จำกัด All rights reserved ห้ามคัดลอก เลียนแบบ ทำซ้ำ ดัดแปลง ซึ่งรูปแบบและเนื้อหาทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์นี้
คอร์สไหน..
จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณ?